ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย…!

439/1 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110. 
โทรศัพท์ : 044-471673. 
E-mail : susukphimai@gmail.com , 
webmaster3015@gmail.com

หรืออีกทาง : Facebook