สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1838 กระทู้
1761 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าวที่ 217 ส่งแนวทา...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2022, 04:15:43 pm

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2919 กระทู้
2772 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว
ใน หนองหญ้าขาว ส่งงานครุภัณ...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2022, 03:40:43 pm

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 am

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

815 กระทู้
510 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ลุงตามัน
ใน ส่ง HI เดือน ก.ค 65
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2022, 01:46:59 pm

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

19 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:20:02 pm

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 am

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบบันทึกขออนุญาติจัดกิจ...
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2022, 04:07:30 pm

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย...
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2022, 02:20:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ตารางควบคุม Generation โ...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2022, 03:41:32 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

65 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน Flow แนวทางการรายงานโรคต...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2022, 03:21:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:17:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.506 สัมฤทธิ์พัฒนา
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 02:56:54 pm

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 pm

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 pm

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 am

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2022, 09:44:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

357 กระทู้
357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2022, 01:39:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

474 กระทู้
474 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง ตารางเวร สค.65 สัมฤ...
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2022, 08:25:22 pm

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 pm

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 pm

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งข่าวที่ 217 ส่งแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน SRRT และ Flow แนวทางการรายงานโรค โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 11, 2022, 04:15:43 pm
หนองหญ้าขาว ส่งงานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากงบเงินกู้โควิด โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 11, 2022, 03:40:43 pm
หนังสือแจ้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สค 2565 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 11, 2022, 03:33:04 pm
Flow แนวทางการรายงานโรคตามระบบเฝ้าระวังอ.พิมาย โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:21:04 pm
นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในไทย โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:19:00 pm
มาตรฐาน SAT JIT ระดับจังหวัด เขต ส่วนกลาง และมาตรฐาน SRRT โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:17:27 pm
ทะเบียนรับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:15:43 pm
ทะเบียนรับแจ้งโรครพ.สต. โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:14:45 pm
ทะเบียน E0 E1 รพ.สต. โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
สิงหาคม 11, 2022, 03:13:58 pm
ที่ข่าว216 เรื่องส่งตารางการส่งเครื่องมือเข้าตรวจเช็คและสอบเทียบค่ามาตรฐาน2565 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 11, 2022, 02:08:17 pm
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์งบโควิด-19 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 06:25:16 pm
ตารางควบคุม Generation โรคไข้เลือดออก โดย สสอ.พิมาย (งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ)
สิงหาคม 10, 2022, 03:41:32 pm
รพ.สต.ชีวาน ส่งแบบฟอร์มการใช้ครุภัณฑ์งบเงินกู้โควิด โดย รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 03:20:25 pm
ส่งแบบฟอร์มแสดงการใช้ครุภัณฑ์ งบเงินกู้โควิด โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 02:57:10 pm
ส่งแบบฟอร์มการใช้ครุภัณฑ์งบเงินกู้ โควิด-19 รพ.สต.ดงน้อย โดย รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 02:40:51 pm
รพ.สต.หนองระเวียงส่งหลักฐานการใช้งานครุภัณฑ์งบโควิด โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 11:07:12 am
ส่งแบบฟอร์มการใช้ครุภัณฑ์งบเงินกู้ โควิด-19 รพ.สต.ดงใหญ่ โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 10:51:18 am
ส่งแบบการใช้เครื่องมืองบเงินกู้ โควิด-19 บ้านซึม โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 10, 2022, 10:22:28 am
หนังสือแจ้งให้ รพ.สต.ส่งหลักฐานการใช้งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบเงินกู้โควิด โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 09, 2022, 04:50:15 pm
แจ้งให้ผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อเสนอเพื่อเข้าแผน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 09, 2022, 12:51:05 pm
วาระประชุมประจำเดือน ส.ค.65และรายงานการประชุมเดือน มิ.ย.65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 07, 2022, 11:53:09 am
เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง พกส. ประจำปี โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 05, 2022, 01:13:59 pm
แจ้งข่าวที่ 214 ขอเชิญอบรมตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (SRRT)พิมาย โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 03, 2022, 04:09:22 pm
แบบตอบรับเข้าอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านซึม โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
สิงหาคม 03, 2022, 11:25:26 am
แจ้งข่าว 213 ขอเชิญประชุมประจำเดือน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 02, 2022, 10:33:25 am
แจ้งข่าวที่ 212 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
สิงหาคม 01, 2022, 04:11:49 pm
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 27, 2022, 03:38:07 pm
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งตารางปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 65 ใหม่ค่ะ โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 27, 2022, 03:36:54 pm
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม. เดือน กค. 65 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
กรกฎาคม 27, 2022, 01:39:51 pm
ส่ง สำรวจ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ รพ.สต.ถ่ายโอน 11 แห่ง โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 27, 2022, 09:04:12 am
ส่ง รายงาน อสม.สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งรายงาน อสม.)
กรกฎาคม 26, 2022, 08:31:41 pm
ส่ง ตารางเวร สค.65 สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กรกฎาคม 26, 2022, 08:25:22 pm
ส่ง สำรวจทรัพย์สิน รพ.สต.สัมฤทธิ์พัฒนา (ถ่ายโอน) โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 26, 2022, 08:21:59 pm
แจ้งข่าว 211 รายงานจำนวนนักเรียน ปี 2565 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:35:43 pm
รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงาน อสม.เดือน ก.ค. 65 ค่ะ โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงาน อสม.)
กรกฎาคม 26, 2022, 02:39:55 pm
แจ้งข่าวที่ 210 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน รร.เบาหวานและจนท.เดินทางไป พิษณุโลกประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 26, 2022, 02:21:38 pm
แจ้งข่าวที่208 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเบาหวานวิ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 26, 2022, 11:51:21 am
ดงน้อยส่งสำรวจทรัพย์สินให้สสจ.นม. โดย รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 26, 2022, 11:14:34 am
ส่งครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 26, 2022, 11:05:17 am
ส่ง สำรวจที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 26, 2022, 11:02:01 am
ประชาสัมพันธ์ อบรมสภาการพยาบาล โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 26, 2022, 10:38:52 am
หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กค 65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 26, 2022, 10:30:29 am
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน ส.ค.2565 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กรกฎาคม 26, 2022, 09:01:07 am
รพ.สต.บ้านซึม ส่งตารางเวรเดือนสิงหาคม 2565 (แก้ไข) โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 25, 2022, 02:11:08 pm
หนังสือแจ้งให้สำรวจข้อมูลทรัพย์สินรพ.สต.ถ่ายโอน สป. โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 25, 2022, 11:31:54 am
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร สิงหาคม 2565 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กรกฎาคม 25, 2022, 11:22:40 am
ส่งตารางปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 24, 2022, 02:15:36 pm
รพ.สต.หนองขาม ส่งตารางเวร เดือน สิงหาคม พศ.2565 โดย รพ.สต.หนองขาม (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กรกฎาคม 23, 2022, 08:46:30 pm
รพ.สต.บ้านซึม ส่งตารางเวรเดือนสิงหาคม2565 โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 23, 2022, 03:46:49 pm
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวรเดือน สิงหาคม 2565 (แก้ไข) โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 23, 2022, 02:27:20 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

7066 กระทู้ ใน 6521 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "แจ้งข่าวที่ 217 ส่งแนวทา..." ( สิงหาคม 11, 2022, 04:15:43 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (เมษายน 20, 2020, 10:22:01 am)