สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

859 กระทู้
791 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา จันทา
ใน แจ้งข่าวการประชุม/อบรมงา...
เมื่อ มกราคม 15, 2019, 03:01:06 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

1984 กระทู้
1859 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ2
ใน รพ.สต.นิคม2ส่งรายงาน อสม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:12:26 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

318 กระทู้
195 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ1
ใน นค๑ส่งArea Stratificatio...
เมื่อ มกราคม 15, 2019, 09:33:30 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงใหญ่
ใน ดงใหญ่ส่งความครอบคลุม HP...
เมื่อ ตุลาคม 16, 2018, 02:29:17 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินงานฉีดวัค...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 04:15:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์การล้าง...
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 10:32:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

43 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รายงานสอบสวนโรคไข้เล...
เมื่อ กันยายน 06, 2018, 02:58:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่ง EPI 61
เมื่อ สิงหาคม 25, 2018, 06:47:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรายงาน ส่ง 5...
เมื่อ สิงหาคม 16, 2017, 05:51:07 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน โปรแกรมมหิดล ประเมินภาวะ...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 02:13:51 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

115 กระทู้
115 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จารย์ตำรา
ใน จารย์ตำรา ส่งรายงานอสม. ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:50:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

114 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง ตารางเวร มค.62 สัมฤท...
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 03:54:55 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน กรอบโครงสร้าง สธ.60
เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 11:47:28 AM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ NHS...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2018, 11:00:38 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.สต.นิคม2ส่งรายงาน อสม.ธค61 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 03:12:26 PM
จารย์ตำรา ส่งรายงานอสม. เดือนธันวาคม 2561ค่ะ โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (ส่งรายงาน อสม.)
วันนี้ เวลา 10:50:36 AM
นค๑ส่งArea Stratification มค62 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 15, 2019, 09:33:30 PM
รพ.สต.นิคมฯ๑ส่งรายงาน อสม.เดือน ธค โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 15, 2019, 03:52:01 PM
แจ้งข่าวการประชุม/อบรมงาน NCD 2 ฉบับ โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 15, 2019, 03:01:06 PM
หนองหญ้าขาว ส่ง รายงาน อสม.เดือน ธ.ค .61 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 15, 2019, 01:40:42 PM
หนองระเวียงส่ง Area Sratification ม.ค.62 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 15, 2019, 11:38:08 AM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม. เดือน ธันวาคม 2561 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
มกราคม 15, 2019, 11:35:59 AM
รพ.สต.หนองขาม ส่งรายงาน อสม. เดือน ธันวาคม 2561 โดย รพ.สต.หนองขาม (ส่งรายงาน อสม.)
มกราคม 15, 2019, 11:07:05 AM
ที่ข่าว 15 เรื่องขอเชิญร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 14, 2019, 04:42:06 PM
ที่ข่าว 13 เรื่องขอเชิญประชุม บสต. โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 13, 2019, 11:24:24 AM
HI/CI ม.ค.62 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 11, 2019, 09:24:52 AM
แจ้งข่าวที่ 12 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิ่ง โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 10, 2019, 02:32:03 PM
ข่าวที่ 10 ทุก รพ.สต. แจ้งการทำบัตร smart card อสม. โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 10, 2019, 10:56:11 AM
ขอเชิญประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 08, 2019, 10:24:07 AM
แจ้งข่าวที่ 7 ขอเชิญประชุมงานสุขภาพจิต โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 08, 2019, 09:23:49 AM
ส่ง รง. อสม.ธค.61 สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งรายงาน อสม.)
มกราคม 07, 2019, 04:18:47 PM
ส่ง รง.HI ธค.61 สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 07, 2019, 04:17:10 PM
รพสต.หนองจิก ส่งรายงาน อสม ธค.2561 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
มกราคม 07, 2019, 12:12:06 PM
ส่งชื่อ งานประกันสังคม รพ.สต.บ้านเตย โดย รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 07, 2019, 12:03:59 PM
บ้านเตยส่งแผนแก้ไขให้ ผช.อรุณ ค่ะ โดย รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 07, 2019, 11:55:37 AM
หนองระเวียงส่งแบบขอ mailbox งานประกันสังคม โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 04, 2019, 01:28:54 PM
ที่ข่าวที่1 เรื่องขอ Mailbox การรับส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD)สิทธิประกันสังคม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 03, 2019, 03:46:22 PM
แจ้งข่าวที่ 5-6 ขอเชิญเตรียมกลุ่มตัวอย่างสำรวจทันตสุขภาพและแจ้งโปรแกรมทันตกรรม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 03, 2019, 03:30:13 PM
ชีวานส่งแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี 2562 ให้ ผช.อรุณ โดย รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 03, 2019, 02:39:51 PM
รพ.สต.ลุงตามันส่งรายชื่อร่วมงาน พอ.สว. 04012562 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 03, 2019, 10:06:58 AM
การบันทึกข้อมูลงานมะเร็ง โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 02, 2019, 03:13:25 PM
ข่าวด่วนที่ 4 แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 02, 2019, 11:48:27 AM
ส่งวาระประชุมประจำเดือน ม.ค. 2562 และรายงานการประชุมเดือน ธ.ค. 2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 02, 2019, 10:36:17 AM
รพ.สต.มะค่าระเว ส่งรายงานอสม. เดือน ธันวาคม 61 โดย รพ.สต.มะค่าระเว (ส่งรายงาน อสม.)
มกราคม 01, 2019, 11:03:00 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3897 กระทู้ ใน 3568 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "รพ.สต.นิคม2ส่งรายงาน อสม..." ( วันนี้ เวลา 03:12:26 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 35 (สิงหาคม 21, 2018, 08:09:05 PM)