สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

923 กระทู้
855 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน วิทยุข่าง ที่ข่าว 90 ที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:22:58 AM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2089 กระทู้
1961 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จารย์ตำรา
ใน รพ.สต.จารย์ตำรา ส่งตาราง...
เมื่อ เมษายน 19, 2019, 03:37:36 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

397 กระทู้
236 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน Re: ็HI รังกาใหญ่
เมื่อ เมษายน 19, 2019, 01:51:38 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงใหญ่
ใน ดงใหญ่ส่งความครอบคลุม HP...
เมื่อ ตุลาคม 16, 2018, 02:29:17 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทาง EOC 62
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 03:09:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินงานแมลง ป...
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 03:11:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

48 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ...
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 02:21:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

33 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ใบเบิกวัคซีน ว 3/1 CUP พ...
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 01:58:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.506 สัมฤทธิ์พัฒนา
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2019, 04:11:42 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือโลหิตจางในนักเรียน
เมื่อ มีนาคม 04, 2019, 10:50:10 AM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

21 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน รายงานโมดูล phimaireport
เมื่อ เมษายน 17, 2019, 10:14:16 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

157 กระทู้
157 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงน้อย
ใน รพ.สต.ดงน้อยส่งรายงาน อส...
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 11:10:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

135 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะกอก
ใน ส่งตารางเวร พ.ค.2562
เมื่อ เมษายน 19, 2019, 10:20:05 AM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน กรอบโครงสร้าง สธ.60
เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 11:47:28 AM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน อัพเดท โปรแกรมตรวจสอบสิท...
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 11:24:12 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

วิทยุข่าง ที่ข่าว 90 ที่นม.1332/303 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 09:22:58 AM
รพ.สต.จารย์ตำรา ส่งตารางเวร พค.2562 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
เมษายน 19, 2019, 03:37:36 PM
แจ้งข่าวที่ 89 ขอเชิญประชุมเตรียมงานวัน อสม. โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 19, 2019, 02:48:23 PM
Re: ็HI รังกาใหญ่ โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 01:51:38 PM
Re: รพ.สต.หนองหญ้าขาวส่งลูกน้ำยุงลาย เม..ย62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 01:49:53 PM
็HI รังกาใหญ่ โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 01:40:31 PM
รพ.สต.หนองหญ้าขาวส่งลูกน้ำยุงลาย เม..ย62 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 01:39:55 PM
ส่งตารางเวร พ.ค.2562 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 19, 2019, 10:20:05 AM
Re: รพ.สต.ท่าหลวง ส่งรายงาน ค่า HI เดือนเมษายน 62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 09:57:45 AM
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งรายงาน ค่า HI เดือนเมษายน 62 โดย รพ.สต.ท่าหลวง (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 19, 2019, 09:45:35 AM
Re: หนองระเวียงส่ง HI+CI Area Sratification เม.ย.62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:16:05 PM
Re: ส่ง HI เม.ย.62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:10:45 PM
Re: นิคม 1 ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำและกิจกรรมเดือนเมย.62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:10:33 PM
Re: ส่ง HI เม.ย.2562 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:09:49 PM
Re: รูปกิจกรรมจิตอาสา โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:07:28 PM
Re: ส่งค่า HI CI ของ รพ.สต.ชีวาน เมษายน 62 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:06:40 PM
Re: แบบรายงานสำรวจลูกน้ำจิตอาสากระทรวง โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 12:04:14 PM
แบบรายงานสำรวจลูกน้ำจิตอาสากระทรวง โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 18, 2019, 10:37:19 AM
ข่าวด่วนที่สุด ทุก รพ.สต. โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 18, 2019, 10:34:56 AM
ส่งค่า HI CI ของ รพ.สต.ชีวาน เมษายน 62 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 17, 2019, 03:03:43 PM
รูปกิจกรรมจิตอาสา โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 17, 2019, 02:31:51 PM
ส่ง HI เม.ย.2562 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 17, 2019, 02:09:14 PM
นิคม 1 ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำและกิจกรรมเดือนเมย.62 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 17, 2019, 11:06:42 AM
ส่งข่าววิทยุว288 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมจัดกิจกรรมประชุมใหญ่อสม. โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 17, 2019, 10:28:01 AM
รายงานโมดูล phimaireport โดย admin (ห้องทีมงานระบบ IT)
เมษายน 17, 2019, 10:14:16 AM
สอ.ดงใหญ่ ส่งตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
เมษายน 17, 2019, 09:51:41 AM
ส่ง HI เม.ย.62 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 15, 2019, 12:02:41 PM
แจ้งข่าว 87 ขอเชิญประชุมเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 13, 2019, 11:47:16 AM
หนองระเวียงส่ง HI+CI Area Sratification เม.ย.62 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
เมษายน 10, 2019, 11:58:38 AM
แจ้งข่าวที่ 86 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์สร่างเมา(รพ.สต.โซน1,โซน4) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 09, 2019, 05:02:27 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4243 กระทู้ ใน 3872 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "วิทยุข่าง ที่ข่าว 90 ที่..." ( วันนี้ เวลา 09:22:58 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 20 นาทีที่ผ่านมา:
รพ.สต.บ้านเตย

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 35 (สิงหาคม 21, 2018, 08:09:05 PM)