สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

878 กระทู้
810 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ1
ใน รพ.สต.นิคมฯ๑ส่งรายงาน อส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2019, 11:32:57 AM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2021 กระทู้
1895 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ1
ใน นิคมฯ1 ส่งรายชื่อ อสม.แก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:46:37 AM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

344 กระทู้
205 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะกอก
ใน ส่ง HI ก.พ.2562
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 10:30:12 AM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงใหญ่
ใน ดงใหญ่ส่งความครอบคลุม HP...
เมื่อ ตุลาคม 16, 2018, 02:29:17 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินงานฉีดวัค...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 04:15:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์การล้าง...
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 10:32:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

45 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ไฟล์นำเสนอรายงานสอบสวนโร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 11:50:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่่ง EPI 62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 12:09:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรายงาน ส่ง 5...
เมื่อ สิงหาคม 16, 2017, 05:51:07 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน โปรแกรมมหิดล ประเมินภาวะ...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 02:13:51 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

135 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงใหญ่
ใน รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งรายงาน อ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 05:43:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

120 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะกอก
ใน ส่งตารางเวรมี.ค.2562
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 04:11:46 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน กรอบโครงสร้าง สธ.60
เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 11:47:28 AM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน อัพเดท โปรแกรมตรวจสอบสิท...
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 11:24:12 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

นิคมฯ1 ส่งรายชื่อ อสม.แก้ไขเลขบัญชีธนาคาร(ใหม่ค่ะ) โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 11:46:37 AM
ส่งตารางเวรมี.ค.2562 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 04:11:46 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งอสม.เปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่ให้ท่านผช.สมบูรณ์ครับ โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 04:09:16 PM
นิคมฯ1 ส่งรายชื่อ อสม.แก้ไขเลขบัญชีธนาคาร โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 03:52:34 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายชื่ออสม.ใหม่ ให้ท่านผู้ช่วยสมบูรณ์ครับ โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:19:23 PM
ส่ง HI ก.พ.2562 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 10:30:12 AM
รพ.สต.นิคมฯ๑ ส่งรายงาน อสม. มค. โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 14, 2019, 11:34:06 AM
รพ.สต.นิคมฯ๑ส่งรายงาน อสม. ธค. มค. โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 14, 2019, 11:32:57 AM
สไลด์สอน อสม ตรวจตา โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 13, 2019, 03:29:07 PM
ส่ง HI ก.พ.62 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 13, 2019, 10:09:34 AM
แจ้งข่าวที่ 43 แจ้งโปรแกรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ก.พ. 2562 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 13, 2019, 09:08:31 AM
แจ้งข่าวที่ 40 ขอเชิญอบรม (นิคมฯ2,หนองหญ้าขาว) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 11, 2019, 01:33:27 PM
ข่าวทุก รพ.สต.การแก้ไขข้อมูล อสม.และการขออนุมัติเบิกค่าป่วยการ อสม. โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 11, 2019, 12:56:34 PM
แจ้งวิทยุข่าวขอ พกส.ช่วยจัดเตรียมสถานที่อบรม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 10, 2019, 10:30:23 AM
ส่ง แบบตอบรับ แบบลงทะเบียน เป้าหมาย การอบรม ADL โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 06:06:10 PM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งรายงาน อสม. มค 2562 โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (ส่งรายงาน อสม.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 05:43:24 PM
คำสั่่ง EPI 62 โดย สสอ.พิมาย (งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน))
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 12:09:03 PM
ไฟล์นำเสนอรายงานสอบสวนโรคหัด รพ.สต.หนองจิก โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 11:50:58 AM
ไฟล์ไฟล์นำเสนอสถานการณ์โรคหัด และการติตดามวัคซีน CUP พิมาย 6 ก.พ.62 โดย สสอ.พิมาย (งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน))
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 11:47:22 AM
แนวทางการกวาดล้างโปลิโอ และโรคหัด อ.บำเพ็ญ สคร.9 โดย สสอ.พิมาย (งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน))
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 11:43:29 AM
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย สสอ.พิมาย (งานระบาดวิทยา (SRRT))
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 11:07:28 AM
รพ.สต.ลุงตามันส่ง รายงาน อสม.สูบบุหรี่ โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:55:01 AM
รายงาน อสม.สูบบุหรี่ โดย รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:07:02 AM
บ้านเตยส่งรง.อสม.สูบบุหรี่ โดย รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:59:49 AM
รพ.สต.หนองจิก ส่งรายงาน อสม. มค 2562 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 08:57:50 AM
ข่าววิทยุที่ 37 ถึงรพ.สต.ดงน้อย โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 07:06:50 PM
รพ.สต.หนองขาม ส่งแบบสำรวจ อสม. สูบบุหรี่ โดย รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:15:31 PM
รพ.สต.หนองหญ้าขาวส่งรายงานอสม ม.ค. 2562 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงาน อสม.)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 03:13:21 PM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงาน อสม. เดือน มกราคม 2562 โดย รพ.สต.หนองขาม (ส่งรายงาน อสม.)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 03:12:05 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม.สูบบุหรี่ โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 02:51:23 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4014 กระทู้ ใน 3668 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "นิคมฯ1 ส่งรายชื่อ อสม.แก..." ( วันนี้ เวลา 11:46:37 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 5. ออนไลน์มากที่สุด: 35 (สิงหาคม 21, 2018, 08:09:05 PM)