สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

825 กระทู้
758 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าวที่ 291 ขอเชิญปร...
เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 12:55:53 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

1888 กระทู้
1763 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว
ใน หนองหญ้าขาวส่ง แบบฟอร์มแ...
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2018, 05:28:16 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

302 กระทู้
179 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ1
ใน นิคม๑HICIพย61
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2018, 06:23:57 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงใหญ่
ใน ดงใหญ่ส่งความครอบคลุม HP...
เมื่อ ตุลาคม 16, 2018, 02:29:17 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินงานฉีดวัค...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 04:15:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์การล้าง...
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 10:32:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

43 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รายงานสอบสวนโรคไข้เล...
เมื่อ กันยายน 06, 2018, 02:58:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่ง EPI 61
เมื่อ สิงหาคม 25, 2018, 06:47:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรายงาน ส่ง 5...
เมื่อ สิงหาคม 16, 2017, 05:51:07 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน โปรแกรมมหิดล ประเมินภาวะ...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 02:13:51 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ผลงานปฎิบัติงาน อสม. เดิ...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 10:17:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

94 กระทู้
94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองจิก
ใน รพ.สต.หนองจิกส่้งรายงาน ...
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2018, 11:05:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

105 กระทู้
105 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จารย์ตำรา
ใน จารย์ตำรา ส่งตารางเวร ธ....
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2018, 04:14:40 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน กรอบโครงสร้าง สธ.60
เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 11:47:28 AM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ NHS...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2018, 11:00:38 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หนองหญ้าขาวส่ง แบบฟอร์มแผน ปี 2562 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 16, 2018, 05:28:16 PM
จารย์ตำรา ส่งตารางเวร ธ.ค.2561 (แก้ไข) โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤศจิกายน 16, 2018, 04:14:40 PM
รพ.สต.นิคมฯ๑ส่งแผนปฏิบัติการปี 62 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 16, 2018, 03:51:45 PM
รพ.สต.จารย์ตำรา ส่งตารางเวร ธ.ค.61 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤศจิกายน 16, 2018, 03:44:41 PM
ชีวานส่งแผน ปี 2562 โดย รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 16, 2018, 12:55:17 PM
แจ้งข่าวที่ 291 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการงานวัณโรค โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 15, 2018, 12:55:53 PM
นิคม๑HICIพย61 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
พฤศจิกายน 14, 2018, 06:23:57 PM
หนองระเวียงส่ง Area Sratification พย.61 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
พฤศจิกายน 14, 2018, 10:51:01 AM
แจ้งข่าวที่ 289 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 13, 2018, 04:25:51 PM
มะกอกส่งตารางเวรธ.ค.2561 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤศจิกายน 13, 2018, 02:18:50 PM
HI/CI โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
พฤศจิกายน 12, 2018, 11:14:15 AM
รพ.สต.หนองจิกส่้งรายงาน อสม. ตุลาคม 2561 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
พฤศจิกายน 12, 2018, 11:05:13 AM
ที่ข่าว 287 ส่งสรุปผลการส่ง Spore test ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 12, 2018, 08:55:35 AM
หนองหญ้าขาว ขอส่งแบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุน โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 11:47:27 AM
ชีวานส่งแบบขอครุภัณฑ์ โดย รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:48:27 AM
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.มะกอก) โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:32:39 AM
รพ.สต.นิคมฯ๑ โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:23:15 AM
รพ.สต.ดงน้อยส่งแบบขอครุภัณฑ์ โดย รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:21:09 AM
นิคม 2ส่ง แบบขอครุภัญฑ์เพิ่ม62 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:13:51 AM
ส่ง แบบขอครุภัณฑ์ รพ.สต.สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:13:48 AM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ รพ.สต. โดย รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 10:10:41 AM
หนองระเวียงส่งแบบขอคุรุภัณฑ์ โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:55:44 AM
รังกาใหญ่ส่งรายการครุภัณฑ์ โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:51:02 AM
สอ.ดงใหญ่ ส่ง แบบขอครุภัณฑ์ รพสต.ดงใหญ่ แก้ไขค่ะ โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:49:48 AM
ส่งแบบรายการของบสนุบสนุน รพ.สต.บ้านซึม โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:40:39 AM
หนองจิกส่งแบบขอครุภัณฑ์ โดย รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:23:28 AM
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งแบบขอครุภัณฑ์สนับสนุนรพ.สต. โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 09:23:19 AM
รพ.สต.จารย์ตำรา ส่งครุภัณฑ์สนับสนุน โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 09, 2018, 08:52:12 AM
ที่ข่าว 286 เรื่องโอนเงินประกันสังคม ช่วงเดือน เม.ย - มิ.ย. 61) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 08, 2018, 04:47:56 PM
เรื่องขอเชิญจนท.ร่วมกิจกรรมออกตรวจตราควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 08, 2018, 02:50:35 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3719 กระทู้ ใน 3391 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "หนองหญ้าขาวส่ง แบบฟอร์มแ..." ( พฤศจิกายน 16, 2018, 05:28:16 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 3. ออนไลน์มากที่สุด: 35 (สิงหาคม 21, 2018, 08:09:05 PM)