สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

2000 กระทู้
1922 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าว 76 ขอเชิญประชุม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:40:05 pm

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2950 กระทู้
2803 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.รังกาใหญ่
ใน ส่งตารางเวร พฤษภาคม 256...
เมื่อ เมษายน 23, 2023, 10:34:09 am

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 am

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

815 กระทู้
510 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ลุงตามัน
ใน ส่ง HI เดือน ก.ค 65
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2022, 01:46:59 pm

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

19 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:20:02 pm

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 am

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบบันทึกขออนุญาติจัดกิจ...
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2022, 04:07:30 pm

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย...
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2022, 02:20:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ตารางควบคุม Generation โ...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2022, 03:41:32 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

65 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน Flow แนวทางการรายงานโรคต...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2022, 03:21:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:17:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.506 สัมฤทธิ์พัฒนา
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 02:56:54 pm

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 pm

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 pm

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 am

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2022, 09:44:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

370 กระทู้
370 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงน้อย
ใน รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงาน อ...
เมื่อ มีนาคม 03, 2023, 09:33:34 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

540 กระทู้
540 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2023, 09:40:30 am

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 pm

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 pm

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งข่าว 76 ขอเชิญประชุมงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 03:40:05 pm
วาระการประชุม เดือน มิ.ย.66 และรายงานปารประชุมเดืิอน พ.ค.66 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 09:53:16 am
แจ้งข่าว75 แจ้งการโอนเงินประกันสังคม ธ.ค.65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 02, 2023, 03:07:28 pm
แจ้งข่าว 74 การปรับปรุงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 02, 2023, 02:52:33 pm
แจ้งข่าว 73 ขอเชิญร่วมพิธี 3 มิ.ย.2566 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 01, 2023, 03:12:36 pm
แจ้งข่าว 72 ขอเชิญประชุมประจำเดือน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 01, 2023, 02:57:27 pm
แจ้งข่าวที่ 71 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หูดับในพื้นที่ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 31, 2023, 11:22:30 am
แจ้งข่าว 68 แจ้งแนวทางการตรวจเลือดเกษตรกร โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 25, 2023, 02:18:16 pm
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร มิ.ย.2566 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 25, 2023, 09:40:30 am
แจ้งข่าว67 ขอเชิญเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 24, 2023, 10:33:55 am
แจ้งข่าวที่66ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานร.ร.เบาหวานวิทยาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 23, 2023, 04:05:51 pm
แจ้งข่าวที่65 ขอเชิญผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 23, 2023, 02:27:35 pm
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนมิถุนายน 2566 โดย รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 23, 2023, 02:12:16 pm
นิคม 2 ส่ง ตารางเวร มิย 66 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 23, 2023, 01:45:22 pm
แจ้งข่าว 64 แจ้งกำหนดการนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 23, 2023, 10:33:46 am
แจ้งข่าวที่ 62 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการรับวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลู โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 22, 2023, 03:23:35 pm
แจ้งข่าวที่61 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือเฝ้าร โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 22, 2023, 03:14:05 pm
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน มิ.ย.2566 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 22, 2023, 01:50:54 pm
ส่งตารางเวรเดือน มิ.ย.66 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 22, 2023, 08:54:32 am
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวร มิถุนายน 2566 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤษภาคม 18, 2023, 11:14:08 am
แจ้งข่าวที่57 แจ้งการโอนเงินประกันสังคมเดือนพ.ย.65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 16, 2023, 04:03:24 pm
แจ้งข่าวที่ 56 ขอเชิญผอ.รพ.สต.ประชุมการจัดทำแผนเงินบำรุง โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 12, 2023, 03:35:06 pm
แจ้งข่าที่ 55 ขอให้รพ.สต.รายงานการจัดกิจกรรมตามคำสั่งการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 12, 2023, 03:22:32 pm
แจ้งข่าวที่ 54 เรื่องขอให้ติดตามและรายงานผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 12, 2023, 03:20:53 pm
แจ้งข่าวที่ 53ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 11, 2023, 09:29:14 am
คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในใบเบิกยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 09, 2023, 03:25:46 pm
แจ้งข่าว52 ขอเชิญประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 09, 2023, 02:40:44 pm
วาระการประชุม เดือน พ.ค.66 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 09, 2023, 02:19:05 pm
เอกสารตรวจสอบเวชระเบียนประกันสังคมปี 2566 โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 09, 2023, 02:18:02 pm
แจ้งข่าว 48 ขอเชิญร่วมพิธี โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 03, 2023, 10:11:40 am
แจ้งข่าว 47 แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน มี.ค.2566 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 03, 2023, 10:11:10 am
แจ้งข่าว 45 ขอส่งเกณฑ์เภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2566 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤษภาคม 01, 2023, 04:24:44 pm
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร พ.ค. 2566 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 27, 2023, 09:40:44 am
แจ้งข่าว 44 ขอเชิญอบรมงานอนามัยโรงเรียน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 26, 2023, 04:17:10 pm
แจ้งข่าว 42 ขอเชิญอบรมงานมูลฝอยติดเชื้อ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 26, 2023, 01:46:29 pm
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนพฤษภาคม 2566 โดย รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 24, 2023, 01:31:05 pm
ส่งตารางเวร พฤษภาคม 2566(รังกาใหญ่) โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
เมษายน 23, 2023, 10:34:09 am
รพ.สต.นิคม 2 ส่งตารางเวร พค 66 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 22, 2023, 11:16:16 am
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวร พ.ค.2566 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 20, 2023, 01:51:38 pm
ส่งตารางเวรเดือน พ.ค.66 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 20, 2023, 10:36:09 am
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน พ.ค.2566 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมษายน 20, 2023, 08:55:10 am
แจ้งข่าว 39 กำหนดค่าตอบแทน จนท. สงกรานต์ 2566 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 19, 2023, 04:17:45 pm
แจ้งข่าว38 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 18, 2023, 03:52:39 pm
แจ้งข่าว 37 ขอเชิญประชุมพิจารณาความดีความชอบ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 18, 2023, 09:44:58 am
ที่ข่าว 36 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 11, 2023, 05:30:38 pm
แจ้งข่าว35ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 07, 2023, 04:02:36 pm
แจ้งข่าว34 แจ้งโอนเงินประกันสังคมดือนต.ค.66 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 07, 2023, 04:01:44 pm
แจ้งข่า33 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลงานคัดเลือกทหารกองเกิน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 07, 2023, 02:44:34 pm
แจ้งข่าว 32 ขอเชิญพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 04, 2023, 05:41:42 pm
แจ้งข่าว31เรื่องขอให้รพ.สต.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคำสั่งการศูนย์บั โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมษายน 04, 2023, 03:19:25 pm

ปฏิทินเร็วๆ นี้ ปฏิทินเร็วๆ นี้

D-Day

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

7338 กระทู้ ใน 6792 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "แจ้งข่าว 76 ขอเชิญประชุม..." ( วันนี้ เวลา 03:40:05 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 24. ออนไลน์มากที่สุด: 570 (ธันวาคม 26, 2022, 06:33:04 pm)