สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

694 กระทู้
630 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน คู่มือ บันทึกข้อมูล อสม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:50:23 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

1387 กระทู้
1309 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน มะค่าระเวส่งจำนวนนักเรีย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:41:36 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

244 กระทู้
141 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงน้อย
ใน ดงน้อย ส่ง HICI
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 03:55:00 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน มาตรฐานการดำเนินงานด้านก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 08:39:40 AM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

45 กระทู้
45 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งคัดกรอ...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 03:54:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินงานฉีดวัค...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 04:15:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แผนงานโรคติดต่อนำโดยแมลง...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 07:06:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

33 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ข้อมูลระบาดรพ.สต.บ้านซึม...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2018, 05:44:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานสร้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2018, 04:21:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรายงาน ส่ง 5...
เมื่อ สิงหาคม 16, 2017, 05:51:07 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน โปรแกรมมหิดล ประเมินภาวะ...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 02:13:51 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่า...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2017, 01:14:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน หนองระเวียง ส่งรายงาน อส...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2018, 03:35:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

79 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะกอก
ใน มะกอกส่งตารางเวร ก.ค.256...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 03:21:48 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร...
เมื่อ เมษายน 30, 2018, 02:32:53 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน ThaiRefer v.2.0
เมื่อ พฤษภาคม 28, 2018, 01:01:44 PM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คู่มือ บันทึกข้อมูล อสม. (กรมบัญชีกลาง) โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 03:50:23 PM
มะค่าระเวส่งจำนวนนักเรียน โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 02:41:36 PM
รพ.สต.หนองจิก รายงานจำนวนนักเรียน ปี61 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 02:38:56 PM
หนองหญ้าขาวส่ง รายงานนักเรียนปี61 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 02:12:16 PM
รพ.สต.หนองขามรายงานส่งจำนวนนักเรียนปี 61 โดย รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 01:46:50 PM
รายงานจำนวน นร ปี 61 รพ.สต.หนองระเวียง โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 01:13:44 PM
ส่งตารางเวร กค.61 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 11:29:31 AM
จารย์ตำราส่งจำนวนนักเรียนครับ โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 10:25:59 AM
ส่งจำนวนนักเรียนปี61ค่ะ โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 09:36:45 AM
มะกอกส่ง รายงานจำนวนนร.ปี61รวมทั้งอำเภอ โดย SakDisk (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 09:34:30 AM
รพ.สต.ท่าหลวงส่งตารางเวร กรกฎาคม 61 โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 09:21:46 AM
ส่งตารางเวร กรกฎาคม 2561 รังกาใหญ่ ค่ะ โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 09:20:31 AM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งรายงานจำนวนนักเรียนปี 2561 โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 05:46:53 PM
แจ้งวิทยุข่าว ว.494และ 495 ลว.21 มิย.61 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 21, 2018, 03:36:13 PM
ส่งรายงานจำนวนนักเรียนปี 61 รพ.สต.ลุงตามัน โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 02:46:32 PM
นิคม2 ส่งรายงานจำนวนนักเรียน ปี61 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 21, 2018, 01:41:40 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงานนักเรียนปี 61 โดย รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 11:48:11 AM
สอ.ท่าหลวง ส่งรายงานจำนวนนักเรียนปี 61 ค่ะ โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 10:21:16 AM
ส่งแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.หนองจิก โดย รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 09:13:08 AM
ส่งรายงายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จนท.รพ.สต.หนองจิก โดย รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2018, 09:11:55 AM
สอ.ท่าหลวง ส่งแบบรายงาน flu เจ้าหน้าที่คะ โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 06:32:28 PM
มะกอกส่งตารางเวร ก.ค.2561 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2018, 03:21:48 PM
Re: แบบรายงานจำนวนนร.ปีการศึกษา 2561 โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 20, 2018, 02:51:56 PM
ดงน้อยส่งตารางเวรเดือน ก.ค.61 โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2018, 02:43:34 PM
มะกอกส่งแบบรายงาน Flu จนท โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 02:34:40 PM
มะกอกส่งแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 02:28:54 PM
สัมฤทธิ์ ส่งสรุปจำนวนนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 01:56:41 PM
นิคม 2 ส่งแบบรายงาน Flu บุคลากร ปี 61 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 01:47:35 PM
รพ.บ้านเตย ส่งรายงานจำนวนนักเรียนค่ะ โดย รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 01:19:42 PM
Re: สอ.ดงใหญ่ ส่งแบบรายงาน Flu ค่ะ โดย สสอ.พิมาย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 20, 2018, 12:11:07 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2929 กระทู้ ใน 2671 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "คู่มือ บันทึกข้อมูล อสม..." ( วันนี้ เวลา 03:50:23 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 30 (มีนาคม 26, 2018, 09:50:38 AM)