สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

559 กระทู้
499 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ที่ข่าว 47 ขอความร่วมมือ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:24:20 AM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

1098 กระทู้
1046 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองขาม
ใน รพ.สต.หนองส่งตารางเวร มี...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:13:47 AM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

198 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.รังกาใหญ่
ใน ส่งรายงาน ปกส. มกราคม 25...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 12:07:14 PM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

194 กระทู้
111 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ดงน้อย
ใน ดงน้อยส่งHIกพ.61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 01:26:46 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน มาตรฐานการดำเนินงานด้านก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 08:39:40 AM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

44 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.นิคมฯ2
ใน รพ.สต.นิคม 2 ส่งรายงานคั...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2017, 05:24:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน เอกสารคำแนะนำ การป้องกัน...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2017, 12:05:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แผนงานโรคติดต่อนำโดยแมลง...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 07:06:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

23 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินตนเองตามมาตรฐา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 09:05:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานสร้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2018, 04:21:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรายงาน ส่ง 5...
เมื่อ สิงหาคม 16, 2017, 05:51:07 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน โปรแกรมมหิดล ประเมินภาวะ...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 02:13:51 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ทดสอบ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 03:49:45 PM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่า...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2017, 01:14:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

34 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระวียงส่งรายงา...
เมื่อ มกราคม 26, 2018, 10:48:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

59 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งตารางเวร กพ.2561 บ้าน...
เมื่อ มกราคม 31, 2018, 03:08:12 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน เอกสารประกอบการขอจำหน่าย...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:00:37 AM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SakDisk
ใน อัพเดทผู้ประกันตน 60
เมื่อ มกราคม 18, 2017, 01:32:27 PM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ที่ข่าว 47 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 11:24:20 AM
รพ.สต.หนองส่งตารางเวร มีนาคม 2561 โดย รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 11:13:47 AM
ที่ข่าว 46 แจ้งกำหนดการเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
วันนี้ เวลา 10:55:21 AM
มะกอกส่งสถานะเงินบำรุง โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 10:31:40 AM
มะกอกส่ง สถานะเงินบำรุง โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 10:26:53 AM
ส่งตารางเวรมีค2561 บ้านซึม โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 08:22:21 PM
สถานะเงินบำรุงบ้านซึม โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 08:02:01 PM
มะกอกส่งรายงาน คบส.61 โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 05:18:25 PM
มะค่าระเวส่งรายชื่อติดบ้านติดเตียงให้น้องเบียร์ โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 02:27:33 PM
ดงน้อยส่งHIกพ.61 โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 01:26:46 PM
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งข้อมูล ฉ 11 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 12:47:18 PM
รพ.สต.ท่าหลวงส่งแบบสำรวจข้อมูลฉ.11งวด2 โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 12:04:31 PM
เอกสารประกอบการขอจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาด) โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:00:37 AM
นิคม2ส่งรายงานHI กพ61 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:49:51 AM
นิคม2ส่งรง.เงินบำรุงณ 31 ธันวาคม 60 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:38:44 AM
หนองหญ้าขาวส่งรายงาน HI กพ 61 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:10:20 AM
ส่ง hici โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:06:08 AM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งแบบตอบรับมหัศจรรย์1000วัน(ใหม่)ค่ะ โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:05:23 AM
Re: HI CI 2/2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:49:46 AM
Re: ส่ง HI กพ 2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:49:09 AM
Re: รพ.สต.หนองระเวียงส่งรายงานค่าHI CI เดือนกพ.2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:48:34 AM
Re: HI + CI นิคม1เดือน02/2561 โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:47:31 AM
ส่งตารางเวรเดือนมีนาคม 2561 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:09:28 AM
มะค่าระเวส่ง รุ่น OD โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 04:06:20 PM
ส่งตารางเวร มีนาคม 2561 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:45:47 PM
รพ.สต.หนองระเวียงส่งสถานะเงินบำรุง แก้ไข โดย รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:40:49 PM
ตอบรับ 1000 ัน โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:32:27 PM
สถานะเงินบำรุง โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:30:43 PM
ดงใหญ่ ส่งสำรวจสถานะเงินบำรุง โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:25:22 PM
ส่ง สถานะเงินบำรุง สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:17:37 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2406 กระทู้ ใน 2199 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "ที่ข่าว 47 ขอความร่วมมือ..." ( วันนี้ เวลา 11:24:20 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 18. ออนไลน์มากที่สุด: 22 (กันยายน 10, 2015, 11:24:04 PM)