สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1804 กระทู้
1727 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าว194 เรื่องขอเชิญ...
เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 02:56:25 pm

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2895 กระทู้
2748 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน มะค่าระเวส่งตารางเวร กค...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2022, 04:33:16 pm

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 am

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

814 กระทู้
509 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน Re: one page รังกาใหญ่
เมื่อ มิถุนายน 22, 2022, 10:12:46 am

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

19 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:20:02 pm

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 am

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แบบบันทึกขออนุญาติจัดกิจ...
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2022, 04:07:30 pm

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย...
เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 02:20:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินป้องกันโร...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:40:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

59 กระทู้
54 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน หนังสือแจ้งการส่งตรวจทาง...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2020, 01:06:10 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:17:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.506 สัมฤทธิ์พัฒนา
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 02:56:54 pm

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 pm

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 pm

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 am

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2022, 09:44:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

354 กระทู้
354 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองจิก
ใน รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานปฏ...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2022, 05:34:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

464 กระทู้
464 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองจิก
ใน รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวร...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2022, 10:00:09 am

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 pm

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 pm

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 am

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งข่าว194 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์การอบรม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมื่อวานนี้ เวลา 02:56:25 pm
แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) โดย สสอ.พิมาย (งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่)
เมื่อวานนี้ เวลา 02:20:03 pm
แจ้งข่าว 193 ขอส่งแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkey โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมื่อวานนี้ เวลา 02:16:24 pm
แจ้งข่าวที่ 192 ขอเชิญเป็นวิทยากร (รพ.สต.ชีวาน) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
เมื่อวานนี้ เวลา 01:40:02 pm
แจ้งข่าว191 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายปฐมภูมิเข้า โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 04, 2022, 01:53:06 pm
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน ก.ค.2565 แก้ไขใหม่ โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กรกฎาคม 01, 2022, 10:00:09 am
แจ้งข่าว190ขอให้รพ.สต.ส่งเบิกค่าป่วยการ อสม. โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 29, 2022, 05:44:47 pm
แจ้งข่าว189 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมจัดสถานที่ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 29, 2022, 11:35:35 am
แจ้งข่าวที่ 188 ขอเชิญเป็นวิทยากร (รพ.สต.นิคมฯ1) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 29, 2022, 11:01:40 am
ส่งแนวทางเข้าร่วมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 29, 2022, 10:40:14 am
เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครสถาบันพระบรมราชชนก โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 29, 2022, 10:37:06 am
รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานปฏิบัติงาน อสม. เดือนมิถุนายน 2565 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
มิถุนายน 28, 2022, 05:34:42 pm
มะค่าระเวส่งตารางเวร กค. 2565 แก้ไข โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 28, 2022, 04:33:16 pm
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 28, 2022, 03:42:52 pm
มะค่าระเวส่งตารางเวร กรกฎาคม 2565 โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 28, 2022, 09:52:44 am
รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงาน อสม.เดือน มิ.ย. 65 ค่ะ โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงาน อสม.)
มิถุนายน 27, 2022, 04:45:26 pm
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม. เดือน มิย. 65 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
มิถุนายน 27, 2022, 11:03:50 am
ส่ง ตารางเวร กค.65 สัมฤทธิ์พัฒนา โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 26, 2022, 11:43:18 pm
รพ.สต.นิคม1ส่งตารางเวร กค.65 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 26, 2022, 10:48:06 am
รพ.สต.บ้านซึม ส่งตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2565 โดย รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 25, 2022, 11:33:45 am
รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวรเดือน ก.ค.65 โดย รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2022, 10:39:43 am
แจ้งข่าว187 เรื่องแจ้งกลุ่มเป้ามายรับบริการแขนขาเทียม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 24, 2022, 10:12:04 am
แจ้งข่าวที่ 185 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 23, 2022, 04:30:07 pm
แจ้งข่าวที่ 184 ขอเชิญร่วมเตรียมข้อมูลตามเกณฑ์รับประเมินมาตรฐานงาน EPI โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 23, 2022, 04:24:01 pm
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร ก.ค. 2565 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 23, 2022, 02:37:29 pm
นิคม 2 ส่ง ตารางเวร กค 65 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 23, 2022, 12:06:37 pm
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งตารางปฏิบัติงาน กรกฎาคม 65 โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 23, 2022, 08:50:42 am
ส่งตารางเวรเดือน ก.ค.65 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 22, 2022, 04:50:32 pm
แจ้งข่าวที่ 183 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 22, 2022, 04:38:12 pm
หนังสือแจ้งตรวจสอบครุภัณฑ์เครื่องวัดความดัน แบบสอดแขน ก่อนสิ้นสุดระยะประกัน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 22, 2022, 04:13:47 pm
ส่งตารางเวร กรกฎาคม 2565 โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 22, 2022, 11:26:26 am
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวรเดือน กรกฎาคม 2565 โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 22, 2022, 11:22:03 am
Re: one page รังกาใหญ่ โดย สสอ.พิมาย (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 22, 2022, 10:12:46 am
แจ้งข่าว182แจ้งการโอนเงินประกันสังคมเดือนธ.ค.64 และม.ค.65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 21, 2022, 02:10:45 pm
แจ้งข่าวที่ 181 แจ้งรับการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แบบบูรณาการ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 21, 2022, 11:59:47 am
ส่งตารางปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 21, 2022, 10:15:18 am
จารย์ตำราส่งตารางเวรเดือน กรกฎาคม 2565 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 21, 2022, 09:46:38 am
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 20, 2022, 04:13:54 pm
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวร ก.ค.2565 โดย รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2022, 03:28:42 pm
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวรก.ค.2565 โดย รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2022, 02:43:03 pm
คำสั่งย้ายข้าราชการ โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 20, 2022, 02:31:44 pm
แจ้งข่าว 179 การทดสอบเกลือไอโอดีนและบันทึกข้อมูลหมู่บ้านไอโอดีน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 20, 2022, 02:09:41 pm
แจ้งการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมย 65 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 20, 2022, 01:50:27 pm
one page รังกาใหญ่ โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 20, 2022, 11:37:22 am
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน ก.ค.2565 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2022, 10:37:03 am
รพ.สต.หนองขาม ส่งตารางเวร เดือน กรกฎาคม พศ.2565 โดย รพ.สต.หนองขาม (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 20, 2022, 10:03:45 am
แจ้งข่าว178 สำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของอสม. ใน Health Station โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 18, 2022, 11:42:28 am
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) รอบ2 / 65 โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 18, 2022, 10:20:39 am
แจ้งข่าวที่ 177 แจ้งเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 17, 2022, 04:22:20 pm
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการรับงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 17, 2022, 02:07:13 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

6985 กระทู้ ใน 6440 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "แจ้งข่าว194 เรื่องขอเชิญ..." ( เมื่อวานนี้ เวลา 02:56:25 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

61 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 63. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (เมษายน 20, 2020, 10:22:01 am)