17 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1203 กระทู้
1128 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าว 141 ขอเชิญประชุ...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2020, 01:53:28 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2533 กระทู้
2393 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน แผนการลาศึกษาต่อ2564 รพ....
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2020, 03:09:54 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

659 กระทู้
383 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.โนนพุทรา
ใน ส่งรายงาน HI และอื่นๆ
เมื่อ มิถุนายน 23, 2020, 03:51:05 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานสร้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:04:37 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง
ใน 28. คำสั่งจังหวัด 4914 ล...
เมื่อ พฤษภาคม 06, 2020, 04:20:48 PM

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:42:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือด...
เมื่อ กันยายน 10, 2019, 02:09:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

58 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน Median โรคระบาด รพ.สต.หน...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 03:45:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานสร้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:35:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

16 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่ง 506 ตาแดง
เมื่อ มีนาคม 02, 2020, 03:37:29 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

251 กระทู้
251 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2020, 04:17:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

234 กระทู้
234 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียงส่งตารา...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2020, 04:10:25 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 PM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งข่าว 141 ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 04, 2020, 01:53:28 PM
แจ้งบันทึกข้อความเชิญประชุม พชอ. by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กรกฎาคม 03, 2020, 02:20:24 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม. เดือน มิ.ย. 63 by รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
กรกฎาคม 01, 2020, 04:17:04 PM
แผนการลาศึกษาต่อ2564 รพ.สต.ดงใหญ่ by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กรกฎาคม 01, 2020, 03:09:54 PM
แจ้งข่าว 139 ขอเชิญประชุมประเมินสถานศึกษา by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 30, 2020, 03:20:16 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงาน อสม. เดือน มิ.ย. 63 ค่ะ by รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงาน อสม.)
มิถุนายน 29, 2020, 03:00:05 PM
ส่งตาราง ก.ค.63(ใหม่) by รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 29, 2020, 01:57:56 PM
รพ.สต.หนองจิก ส่งรายงาน อสม. เดือนมิถุนายน 2563 by รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
มิถุนายน 29, 2020, 10:34:58 AM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวร เดือน ก.ค.63 (ส่งใหม่) by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 29, 2020, 09:52:36 AM
ส่งตารางเวร รพ.สต.บ้านซึม กค.2563 by รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 29, 2020, 08:27:47 AM
รายชื่ออบรมงาน NCD สัมฤทธิ์พัฒนา by รพ.สต.สัมฤทธิ์ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 27, 2020, 08:10:52 PM
รพ.สต.หนองระเวียงส่งตารางเวร ก.ค. 2563 by รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 25, 2020, 04:10:25 PM
ส่ง ตารางเวร กค.63 สัมฤทธิ์พัฒนา by รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 24, 2020, 10:45:06 PM
รพ.สต.มะค่าระเวส่งตารางเวร กค.2563 by รพ.สต.มะค่าระเว (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 24, 2020, 05:33:06 PM
จารย์ตำราส่งตารางเวร กรกฎาคม 2563 (ส่งใหม่ครับ) by รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2020, 04:18:14 PM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวร เดือน กรกฎาคม 2563 by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2020, 03:53:12 PM
ส่งตารางเวร เดือน กรกฎาคม 2563(รังกาใหญ่) by รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2020, 03:25:32 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวรเดือน ก.ค.63 by รพ.สต.ดงน้อย (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 24, 2020, 01:40:55 PM
ส่งตารางเวร ก.ค. 63 (ชีวาน) by รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2020, 01:27:32 PM
รพ.สต.ท่าหลวงส่งตารางเวร กรกฎาคม 63 by รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 24, 2020, 11:21:44 AM
ส่งรายงาน HI และอื่นๆ by รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 23, 2020, 03:51:05 PM
รพ.สต.หนองจิก ส่งตารางเวรเดือน กรกฎาคม 2563 by รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 23, 2020, 03:43:28 PM
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2563 by รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 23, 2020, 03:27:12 PM
บ้านซึม Hi มิ.ย. 63 by รพสต.บ้านซึม (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 23, 2020, 01:43:37 PM
หนองจิก ส่ง HI มิถุนายน 2563 by รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 23, 2020, 01:28:51 PM
ส่งเอกสารเตรียมการอบรมปรับเปลี่บนพฤติกรรมฯ ที่ อ.วังน้ำเขียว by สุริยา จันทา (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 23, 2020, 01:21:51 PM
จารย์ตำราส่งตารางเวร กรกฎาคม 2563 by รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 23, 2020, 10:10:51 AM
แจ้งข่าว 135 ขอเชิญประชุมทันตกรรม by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 23, 2020, 08:07:45 AM
รพ.สต.นิคม 2 ส่งรายงานปฏิบัติงานอสม.เดือนมิถุนายน2563 by รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 22, 2020, 02:45:35 PM
นิคม2 ส่งตารางเวร กค63 by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 22, 2020, 01:51:56 PM
ส่งตารางปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 22, 2020, 11:13:36 AM
ส่ง รง. เกี่ยวกับไข้เลือดออก มิย.63 สัมฤทธิ์พัฒนา by รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 19, 2020, 05:22:44 PM
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวรก.ค.2563 by รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 19, 2020, 05:18:38 PM
รพ.สต.นิคม1 ส่งตารางเวรกค.63 by รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มิถุนายน 19, 2020, 03:57:42 PM
รพ.สต.นิคม2ส่งรายงานHi/Ci/one page จิตอาสา เดือนมิถุนายนค่ะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 19, 2020, 11:28:55 AM
แจ้งข่าว 135 ขอส่งแนวทางการประเมินตัวชี้วัด รอบ 2/2563 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 19, 2020, 10:47:15 AM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงานจิตอาสา และ One page เดือนมิถุนายน 2563 ให้หมอตุ๊กครับ by รพ.สต.หนองขาม (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 19, 2020, 10:01:54 AM
หนองหญ้าขาวส่งลูกน้ำยุงลาย by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มิถุนายน 19, 2020, 08:55:40 AM
แจ้งข่าวที่ 134 ขอเชิญประชุมรับการติดตามไข้เลือดออก by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มิถุนายน 18, 2020, 03:35:41 PM
ส่งงบลงทุนดงน้อย by รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มิถุนายน 18, 2020, 12:04:10 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5513 กระทู้ ใน 5007 หัวข้อ by 36 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "แจ้งข่าว 141 ขอเชิญประชุ..." ( กรกฎาคม 04, 2020, 01:53:28 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (เมษายน 20, 2020, 10:22:01 AM)

TinyPortal 1.6.3 © 2005-2019