13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1236 กระทู้
1161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าวที่ 176 ขอเชิญเข...
เมื่อ กันยายน 22, 2020, 11:19:42 AM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2584 กระทู้
2439 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.จารย์ตำรา
ใน จารย์ตำราส่งตารางเวร ตุล...
เมื่อ กันยายน 23, 2020, 02:30:39 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

684 กระทู้
407 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน บ้านซึม Hi Ci 22 ก.ย. 63
เมื่อ กันยายน 22, 2020, 04:46:19 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน Re: หนองระเวียงส่ง เบิกว...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2020, 03:44:12 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง
ใน 28. คำสั่งจังหวัด 4914 ล...
เมื่อ พฤษภาคม 06, 2020, 04:20:48 PM

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:42:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไข้เ...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2020, 04:16:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

58 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน Median โรคระบาด รพ.สต.หน...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 03:45:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานสร้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:35:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

17 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่ง 506 ตาแดง 1ราย
เมื่อ สิงหาคม 20, 2020, 11:06:25 AM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

262 กระทู้
262 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.นิคมฯ2
ใน รพ.สต.นิคม2 ส่งรายงานอสม...
เมื่อ กันยายน 22, 2020, 11:06:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

258 กระทู้
258 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง ตารางเวร ตค.63 สัมฤท...
เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 06:41:02 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 PM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง ตารางเวร ตค.63 สัมฤทธิ์พัฒนา by รพ.สต.สัมฤทธิ์ (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
เมื่อวานนี้ เวลา 06:41:02 PM
รพ.สต.นิคม1 ส่งตารางเวรตค.63 by รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 24, 2020, 11:09:51 AM
รพ.สต.หนองจิก ส่งตารางเวรเดือน ตุลาคม 2563 by รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 24, 2020, 08:46:07 AM
นิคม2 ส่งตารางเวร ตค63 by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 23, 2020, 02:40:51 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวรเดือน ต.ค.63 by รพ.สต.ดงน้อย (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 23, 2020, 02:33:19 PM
จารย์ตำราส่งตารางเวร ตุลาคม 2563 by รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 23, 2020, 02:30:39 PM
ส่งตารางปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2563 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 23, 2020, 11:52:25 AM
ส่งตารางเวร เดือนต.ค.63 by รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 22, 2020, 05:21:53 PM
บ้านซึม Hi Ci 22 ก.ย. 63 by รพสต.บ้านซึม (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 22, 2020, 04:46:19 PM
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งตารางเวร ตค.63 by รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 22, 2020, 02:51:52 PM
แจ้งข่าวที่ 176 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและR2R คุณภาพ ครั้งที่ ๔ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 22, 2020, 11:19:42 AM
รพ.สต.นิคม2 ส่งรายงานอสม.เดือนกันยายน2563ค่ะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงาน อสม.)
กันยายน 22, 2020, 11:06:36 AM
แจ้งข่าว 175 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อพิมายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 21, 2020, 03:36:55 PM
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนตุลาคม 2563 by รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 21, 2020, 02:59:52 PM
แจ้งข่าวที่ 174 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน รพ.สต.ร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้ฯ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 21, 2020, 02:30:37 PM
นิคม2 ส่งสำรวจ รายงานลูกนำ้ กย63 คะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 21, 2020, 02:22:33 PM
แจ้งข่าวที่ 173 ขอเชิญประชุมงานโรคไม่ติดต่อ (NCD's) by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 21, 2020, 02:22:15 PM
โนนพุทราส่งรายงาน งานควบคุมไข้เลือดออก เดือน ก.ย. ค่ะ by รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 21, 2020, 11:39:17 AM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงานจิตอาสา เดือนกันยายน 63 ให้หมอตุ๊กครับ by รพ.สต.หนองขาม (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 21, 2020, 09:24:54 AM
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวร ต.ค.2563 by รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
กันยายน 20, 2020, 02:30:13 PM
รพ.สต.หนองจิก ส่งรายงาน อสม. เดือนกันยายน 2563 by รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
กันยายน 18, 2020, 04:01:16 PM
แจ้งข่าวที่ 171 รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อน พชอ.ทั้ง 8 ประเด็น by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 18, 2020, 02:01:33 PM
แจ้งข่าวที่ 172 ขอเชิญประชุม (รพ.สต.บ้านเตย) by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 18, 2020, 09:52:43 AM
ชีวาน ส่ง HI เดือนกันยายน 2563 by รพ.สต.ชีวาน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 17, 2020, 01:37:26 PM
นิคม2 ส่งสำรวจ HI กย63 by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 17, 2020, 01:01:39 PM
หนองหญ้าส่งลูกน้ำ ก.ย.63 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 17, 2020, 08:33:31 AM
HI ก.ย.63 by รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
กันยายน 16, 2020, 08:41:40 AM
แจ้งข่าวที่ 171 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและR2R คุณภาพ ครั้งที่ 3 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 15, 2020, 10:56:07 AM
แจ้งข่าวที่ 169 ขอเชิญร่วมรับการประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 11, 2020, 04:07:26 PM
ส่งแผน Planfin2564 บ้านซึม by รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 10, 2020, 07:06:05 PM
แจ้งข่าว 168 ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ร่วมประชุมตามนโยบายเร่งด่วน by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 10, 2020, 02:24:52 PM
แจ้งข่าว 167 กำหนดปิดคลังเวชภัณฑ์ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 09, 2020, 04:36:08 PM
Planfin 64 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 09, 2020, 04:25:46 PM
รพ.สต.ดงน้อยส่งรายงาน อสม.ก.ย.63 by รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงาน อสม.)
กันยายน 09, 2020, 04:25:08 PM
ส่งplanfinดงน้อย64 by รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
กันยายน 09, 2020, 03:56:29 PM
แจ้งข่าว 165 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ปฏิบัติการพ่นยุง by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 02, 2020, 07:14:11 PM
ตัวอย่าง planfin ปี2564 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 02, 2020, 05:19:21 PM
วาระประชุมประจำเดือน ก.ย.63 และรายงานประชุม ส.ค.63 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 02, 2020, 04:35:01 PM
แจ้งข่าว 163-164 ขอเชิญประชุม by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 01, 2020, 11:06:11 AM
แจ้งข่าวที่162 ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
กันยายน 01, 2020, 09:32:42 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5664 กระทู้ ใน 5151 หัวข้อ by 36 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง ตารางเวร ตค.63 สัมฤท..." ( เมื่อวานนี้ เวลา 06:41:02 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (เมษายน 20, 2020, 10:22:01 AM)

TinyPortal 1.6.3 © 2005-2019