9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1081 กระทู้
1007 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าวที่ 268 แจ้งการจ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2019, 12:10:05 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2394 กระทู้
2257 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งแบบสำรวจ...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2019, 01:23:33 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

547 กระทู้
318 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองขาม
ใน รพ.สต.หนองขามส่งรายงานEO...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 01:11:40 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองระเวียง
ใน สรุปผลการรณรงค์ให้บริการ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 03:32:53 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทาง EOC 62
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 03:09:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือด...
เมื่อ กันยายน 10, 2019, 02:09:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

58 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน Median โรคระบาด รพ.สต.หน...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 03:45:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แบบสำรวจและใบเบิกวัคซีนน...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2019, 02:50:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ส่ง 506 ตาแดง 2 ราย
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2019, 10:06:07 AM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

216 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน รพ.สต.บ้านซึม ส่งสรุปผลก...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2019, 08:39:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

182 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงน้อย
ใน รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวร...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2019, 02:26:48 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by SakDisk
ใน อัพเดท โปรแกรมตรวจสอบสิท...
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 11:24:12 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งแบบสำรวจรถราชการ by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ธันวาคม 04, 2019, 01:23:33 PM
รพ.สต.บ้านซึม ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของ อสม . เดือน พ.ย. 62 by รพสต.บ้านซึม (ส่งรายงาน อสม.)
ธันวาคม 04, 2019, 08:39:05 AM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งรายงายอสม.เดือน พ.ย.62 by รพ.สต.ดงใหญ่ (ส่งรายงาน อสม.)
ธันวาคม 03, 2019, 03:50:42 PM
มะกอกส่งสำรวจรถราชการ by รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ธันวาคม 03, 2019, 03:23:25 PM
แจ้งข่าวที่ 268 แจ้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 12 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ธันวาคม 03, 2019, 12:10:05 PM
รพ.สต.มะค่าระเว ส่งรายงายอสม.เดือน พ.ย.62 by รพ.สต.มะค่าระเว (ส่งรายงาน อสม.)
ธันวาคม 03, 2019, 11:09:10 AM
ชีวานส่งแผนปฏิบัติการ 2563 by รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ธันวาคม 03, 2019, 11:04:24 AM
หนองจิกส่งแบบสำรวจรถ by รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ธันวาคม 02, 2019, 02:10:00 PM
รง ผลการปฏบัติงาน อสม รพสต.รังกาใหญ่ by รพ.สต.รังกาใหญ่ (ส่งรายงาน อสม.)
ธันวาคม 02, 2019, 01:58:34 PM
แจ้งข่าว 267 ขอเชิญประชุม by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ธันวาคม 02, 2019, 09:14:58 AM
นืคม2 ส่งแบบสำรวจรถราชการ คะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ธันวาคม 01, 2019, 01:33:18 PM
แบบสำรวจรถราชการ ชีวาน by รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:46:50 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน เดือนพฤศจิกายน 2562 by รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:08:49 PM
มะค่าระเวส่งตารางเวร แบบสำรวจรถยนต์ราชการ by รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 29, 2019, 12:52:33 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งแบบสำรวจรถราชการ by รพ.สต.ดงน้อย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 03:40:07 PM
รพ.สต.ท่าหลวงส่งแบบสำรวจรถราชการ รพ.สต.ท่าหลวง by รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 03:10:00 PM
ส่งแบบสำรวจรถราชการ รพ.สต.จารย์ตำรา by รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 02:11:53 PM
ส่งสำรวจ รถราชการ รพ.สต.บ้านซึม by รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 12:41:51 PM
แบบสำรวจรถราชการ รพ.สต.หนองหญ้าขาว by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 12:02:41 PM
รพ.สต.หนองขาม ส่งรายงานแบบการใช้รถราชการ by รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 11:43:35 AM
รพ.สต.บ้านเตย ส่งแบบสำรวจรถราชการ by รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 11:09:00 AM
แจ้งข่าว 263 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 28, 2019, 10:06:51 AM
ส่ง 506 ตาแดง 2 ราย by รพ.สต.ชีวาน (ส่งรายงาน 506)
พฤศจิกายน 28, 2019, 10:06:07 AM
ข่าว ทุก รพ.สต.สำรวจ รถราชการ by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
พฤศจิกายน 27, 2019, 07:26:40 PM
รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงานการใช้รถราชการ by รพ.สต.หนองระเวียง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 27, 2019, 03:10:07 PM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวร เดือน ธันวาคม 2562 by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 27, 2019, 01:48:28 PM
รพ.สต.ท่าหลวงส่งตารางเวร ธค.62 by รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 27, 2019, 01:32:55 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวร เดือน ธ.ค.62 by รพ.สต.ดงน้อย (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
พฤศจิกายน 26, 2019, 02:26:48 PM
มะค่าระเวส่งตารางเวร เดือนธันวาคม 2562 by รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
พฤศจิกายน 26, 2019, 01:34:42 PM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงานEOC เดือนพฤศจิกายน 62 ให้หมอตุ๊กครับ by รพ.สต.หนองขาม (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
พฤศจิกายน 26, 2019, 01:11:40 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4991 กระทู้ ใน 4536 หัวข้อ by 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งแบบสำรวจ..." ( ธันวาคม 04, 2019, 01:23:33 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 45 (มิถุนายน 12, 2019, 04:27:40 PM)

TinyPortal 1.6.3 © 2005-2019