16 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1056 กระทู้
982 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าว 229 คำสั่ง สสอ....
เมื่อ ตุลาคม 18, 2019, 11:45:23 AM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2330 กระทู้
2194 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองหญ้าขาว
ใน หนองหญ้าขาวส่งสรุปการรับ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:32:41 PM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

507 กระทู้
298 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองหญ้าขาว
ใน หนองหญ้าส่ง ลูกน้ำตค62.
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:16:44 AM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.หนองระเวียง
ใน สรุปผลการรณรงค์ให้บริการ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 03:32:53 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทาง EOC 62
เมื่อ เมษายน 06, 2019, 03:09:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือด...
เมื่อ กันยายน 10, 2019, 02:09:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

58 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.ดงใหญ่
ใน Median โรคระบาด รพ.สต.หน...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 03:45:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แบบสำรวจและใบเบิกวัคซีนน...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2019, 02:50:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

10 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.นิคมฯ2
ใน รพ.สต.นิคม2ส่งรายงาน 506...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2019, 08:42:41 AM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

202 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.อสม.กันยายน 62 สั...
เมื่อ กันยายน 30, 2019, 06:01:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

173 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by รพ.สต.มะกอก
ใน สอ.มะกอกส่งตารางเวร พ.ย....
เมื่อ ตุลาคม 18, 2019, 03:13:43 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by SakDisk
ใน อัพเดท โปรแกรมตรวจสอบสิท...
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 11:24:12 AM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด by ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หนองหญ้าขาวส่งสรุปการรับและใช้ใบเสร็จรับปีงบประมาณ 2562 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 04:32:41 PM
หนองหญ้าขาวส่งตารางปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2562 by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 04:28:41 PM
หนองหญ้าส่ง ลูกน้ำตค62. by รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
วันนี้ เวลา 08:16:44 AM
สอ.มะกอกส่งตารางเวร พ.ย.2562 by รพ.สต.มะกอก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
ตุลาคม 18, 2019, 03:13:43 PM
แจ้งข่าว 229 คำสั่ง สสอ.พิมาย ที่ 9/2562 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 18, 2019, 11:45:23 AM
แจ้งข่าว 228 ขอเชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 18, 2019, 11:43:17 AM
มะค่าระเวส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบ2562 by รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 17, 2019, 10:06:08 PM
แจ้งวิทยุข่าว 227 ที่หนังสือว800 ลว 17 ตค.62 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 17, 2019, 03:23:51 PM
แจ้งข่าว 226 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 17, 2019, 12:11:32 PM
รพ.สต.นิคม2ส่งรายงาน 506 ตาแดงค่ะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงาน 506)
ตุลาคม 17, 2019, 08:42:41 AM
สอ.มะกอก ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ ปี2562 by รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 16, 2019, 03:48:05 PM
รพ.สต.นิคม2ส่งรายงานHi CiและEOCค่ะ by รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
ตุลาคม 16, 2019, 11:38:00 AM
แจ้งข่าวที่ 225 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา อำเภอพิมาย by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 15, 2019, 02:52:01 PM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งรายงานการใช้ใบเสริ็จรับเงิน 62 by รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 15, 2019, 02:28:37 PM
แจ้งข่าวที่ 224 การจัดสรรเงิน fix cost งวดที่ 1 ปีงบ 2563 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 15, 2019, 11:52:39 AM
แจ้งข่าวที่ 223 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 15, 2019, 11:19:11 AM
ส่ง HI ต.ค.62 by รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
ตุลาคม 15, 2019, 10:33:30 AM
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งรายงานการใช้ใบเสริ็จรับเงิน 62 by รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 12, 2019, 04:37:22 PM
แจ้งข่าว 222 แจ้งการติดตามการจัดกิจกรรม Big cleaning day จิตอาสา ควบคุมโรค by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 11, 2019, 03:16:11 PM
แจ้งข่าว 221 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 11, 2019, 03:10:36 PM
นิคม1 ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ by รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 11, 2019, 10:46:30 AM
รพ.สต.ลุงตามันส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ 2563 by รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 10, 2019, 04:36:23 PM
ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ รังกาใหญ่ by รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 10, 2019, 02:23:45 PM
แจ้งวิทยุข่าว 2 ฉบับ ที่ข่าว219 และ 220 by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 10, 2019, 11:21:25 AM
รพ.สต.หนองขามส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ ปี 2562 by รพ.สต.หนองขาม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 10, 2019, 11:18:48 AM
ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จปี 2562 by รพ.สต.บ้านเตย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 10, 2019, 10:34:56 AM
ส่งสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบฯ 2562 และประมาณการเบิก ปีงบฯ 2563 บ้านซึม by รพสต.บ้านซึม (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 09, 2019, 03:51:28 PM
รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานการใช้ใบเสร็จปี2562 by รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
ตุลาคม 09, 2019, 01:19:38 PM
ที่ข่าว 218 เรื่องสำรวจการใช้ใบเสร็จ (สีเขียว) ของหน่วยงาน by สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 09, 2019, 11:14:35 AM
ตารางออกปฎิบัติงานแพทย์แผนไทยในรพ.สต. ปีงบ63 by สุรจิตร์ ภู่ทอง (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
ตุลาคม 09, 2019, 10:42:02 AM

ปฏิทินเร็วๆ นี้ ปฏิทินเร็วๆ นี้

United Nations Day

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4837 กระทู้ ใน 4403 หัวข้อ by 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: หัวหน้าไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "หนองหญ้าขาวส่งสรุปการรับ..." ( วันนี้ เวลา 04:32:41 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

16 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 45 (มิถุนายน 12, 2019, 04:27:40 PM)

TinyPortal 1.6.3 © 2005-2019