สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ส่งข่าวสารถึงรพ.สต.,ข่าวด่วน,ข่าวราชการ

1305 กระทู้
1230 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แจ้งข่าวที่ 12 สำรวจข้อม...
เมื่อ มกราคม 22, 2021, 04:16:19 PM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งข่าวสารถึง สสอ. ,แจ้งข่าวสาร ,งานราชการ แลกเปลี่ยนเอกสาร

2667 กระทู้
2522 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ลุงตามัน
ใน รพ.สต.ลุงตามัน ส่งแบบสำร...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:32:01 AM

หมวดประกันสังคม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานประกันสังคม

ส่งรายงานประกันสังคม แยกเป็นรายเดือนได้ที่นี่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

200 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านเตย
ใน รพ.สต.บ้านเตย ส่งรายงานป...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:57:32 AM

หมวด HI + CI

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย

แบบประเมิน HI,CI ทุก ๆ วันที่ 15 ของแต่ละเดือน การส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

710 กระทู้
427 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ลุงตามัน
ใน HI ม.ค. 64
เมื่อ มกราคม 20, 2021, 01:40:29 PM

หมวดงานวัคซีน

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัคซีน

คู่มือ วัคซีน

19 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:20:02 PM

หมวดงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก

การส่งรายงานมะเร็งเต้านม/ ปากมดลูก โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

46 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน รพ.สต.มะค่าระเวส่งรายงาน...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 04:36:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน NCD

การส่งรายงาน NCD โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

38 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ชีวาน
ใน ชีวานส่งรายงาน CVD
เมื่อ มิถุนายน 01, 2016, 04:15:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันเด็กจมน้ำ

เป็นห้องแจ้งข่าวสาร หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ตามโครงการ (ตะโกน โยน ยื่น)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน สัมฤทธิ์ ส่งรง.506
เมื่อ มิถุนายน 19, 2017, 10:28:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

เป็นงารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านถนน ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไข หรือว่าหลังปรับปรุงแล้ว

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คำสั่งทีมสอบสอนอุบัติเหต...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานอื่นๆ ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การส่งรายงานอื่นๆของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

22 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ส่งรายงานวิเคราะห์NCDบ้า...
เมื่อ เมษายน 11, 2016, 09:31:47 AM

หมวดงานโรคติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC อำเภอพิมาย)

มาตรการดำเนินงาน, ประกาศของจังหวัด, ข้อสั่งการ, คำสั่งต่างๆ, การส่งงานต่างๆ

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 04:38:02 PM

บอร์ดย่อย: คำสั่งจังหวัด, ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง, คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 04:42:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ

งานโรคติดต่อนำโดยแมลง อหาร และน้ำ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการดำเนินป้องกันโร...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:40:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดสื วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน คู่มือการคีย์ข้อมูลโปรแก...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 04:17:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (SRRT)

การส่งรายงานระบาดวิทยา (SRRT) ทั้งหมด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

59 กระทู้
54 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน หนังสือแจ้งการส่งตรวจทาง...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2020, 01:06:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

39 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการให้วัคซีน ป้องก...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 04:17:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 506

ส่งรายงาน 506 การส่งงานโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สัมฤทธิ์
ใน ส่ง รง.506 สัมฤทธิ์พัฒนา
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 02:56:54 PM

หมวดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน

แจ้งส่งงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน ให้ระบุชื่อสถานพยาบาลให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อเจ้าของงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.พิมาย
ใน แนวทางการบันทึกข้อมูลจ่า...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:52:18 PM

หมวดงานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสาร / งานยาเสพติด

การส่งเอกสาร / งานยาเสพติด โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน โปรแกรม อ่านบัตร smart ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 12:03:31 PM

หมวดห้องสนทนาเรื่อง ระบบ IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทีมงานระบบ IT

เกี่ยวกับเรื่องระบบ IT เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ และควรปฏิบัติตาม

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ระบบคิว
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:15:42 AM

หมวดงานอื่น ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม.

การส่งรายชื่อข้าราชการ/ ลูกจ้าง/ อสม. โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพสต.บ้านซึม
ใน ปฏิบัติงาน อสม. เดือน ธ....
เมื่อ ธันวาคม 25, 2018, 06:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน อสม.

การส่งรายงาน อสม. แต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

280 กระทู้
280 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองระเวียง
ใน รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:34:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน

การส่งตารางเวรยาม ส่งโดยตรงได้ที่นี่ ของแต่ละเดือน โปรดระบุหน่วยบริการสถานที่ส่ง เพื่อความสะดวกของเจ้าของงานผู้รับ/ผู้เปิดอ่าน

293 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.มะค่าระเว
ใน มะค่าระเวส่งตารางเวร กุ...
เมื่อ มกราคม 25, 2021, 04:46:07 PM

หมวดคู่มือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมคู่มือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เป็นห้องที่รวมคู่มือการใช้งาน ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมบูรณ์ จิตต์พิมาย
ใน ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 02:53:02 PM

ห้องระบบงานข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องโปรแกรม

โปรแกรมด้านการสาธารณสุข และ โปรแกรมที่ช่วยประโยชน์ในการทำงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบข้อมูล
ใน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2020, 07:54:30 PM

บอร์ดย่อย: ห้อง HOSXP_PCU

ติดต่อทางทีมงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอ Username+Password

ติดต่อขอสร้างรหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้งาน E-Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ขอ Username+Password
เมื่อ เมษายน 29, 2014, 10:53:45 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office-sasukphimai - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.สต.หนองระเวียง ส่งรายงาน อสม. เดือน ม.ค. 64 โดย รพ.สต.หนองระเวียง (ส่งรายงาน อสม.)
วันนี้ เวลา 02:34:48 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งรายงาน อสม. เดือน ม.ค. 64 ค่ะ โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งรายงาน อสม.)
วันนี้ เวลา 10:46:13 AM
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลากร(ส่งใหม่) โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
วันนี้ เวลา 08:32:01 AM
รพ.สต.หนองจิก ส่งรายงาน อสม.ประจำเดือน มกราคม 2564 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งรายงาน อสม.)
เมื่อวานนี้ เวลา 01:30:15 PM
ส่งตารางเวร กุมภาพันธ์ 2564(รังกาใหญ่) โดย รพ.สต.รังกาใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
เมื่อวานนี้ เวลา 10:20:52 AM
รพ.สต.ท่าหลวง ส่งตารางเวรเดือน กุมภาพันธ์ (ส่งใหม่ค่ะ) โดย รพ.สต.ท่าหลวง (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
เมื่อวานนี้ เวลา 08:54:27 AM
มะค่าระเวส่งตารางเวร กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.มะค่าระเว (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 25, 2021, 04:46:07 PM
มะค่าระเวส่งตารางเวร กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 04:45:01 PM
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลากร โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 03:46:50 PM
รพ.สต.หนองจิก ส่งสำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน โดย รพ.สต.หนองจิก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 03:20:31 PM
ส่งตารางเวร เดือน ก.พ.64 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 03:06:33 PM
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร ก.พ.2564 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 25, 2021, 01:46:31 PM
รพ.สต.หนองขาม ส่งตารางเวร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.หนองขาม (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 25, 2021, 01:43:22 PM
รพ.สต.ดงน้อย ส่งตารางเวรเดือน ก.พ.64 โดย รพ.สต.ดงน้อย (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 25, 2021, 01:10:35 PM
รพ.สต.ชีวาน ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลสถานภาพหมอพื้นบ้าน ปี พ.ศ.2564 โดย รพ.สต.ชีวาน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 11:04:17 AM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลสถานภาพหมอพื้นบ้าน ปี2564 โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 25, 2021, 10:13:25 AM
นิคม2 ส่งตารางเวร กพค64 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 25, 2021, 10:02:14 AM
นิคม1 ส่งตารางเวรกพ.64 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 24, 2021, 02:16:39 PM
รพ.สต.หนองจิก ส่งตารางเวรเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.หนองจิก (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 24, 2021, 12:01:10 PM
ส่งตารางปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 23, 2021, 11:52:44 AM
แจ้งข่าวที่ 12 สำรวจข้อมูลบุคลากร โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 22, 2021, 04:16:19 PM
จารย์ตำราส่งตารางเวร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.จารย์ตำรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 22, 2021, 11:52:25 AM
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.โนนพุทรา (ส่งตารางเวรยาม ประจำเดือนแต่ละเดือน)
มกราคม 21, 2021, 09:54:55 AM
HI ม.ค. 64 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 20, 2021, 01:40:29 PM
รพ.สต.ดงใหญ่ ส่งตารางเวร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย รพ.สต.ดงใหญ่ (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 20, 2021, 12:42:30 PM
นิคม2 ส่งสำรวจ HI กิจกรรมจิตอาสา มค 64 โดย รพ.สต.นิคมฯ2 (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 20, 2021, 11:27:41 AM
รพ.สต.มะกอกส่งตารางเวร กุมภาพันธ์2564 โดย รพ.สต.มะกอก (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 19, 2021, 04:45:39 PM
แจ้งข่าวที่10 การสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 โดย สสอ.พิมาย (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 19, 2021, 02:23:02 PM
รพ.สต.มะค่าระเว ส่งรายชื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปี 2564 โดย รพ.สต.มะค่าระเว (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 19, 2021, 11:10:32 AM
หนองหญ้าส่งลูกน้ำยุงลาย มค.64 โดย รพ.สต.หนองหญ้าขาว (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 18, 2021, 01:16:07 PM
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุปี 2564 โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 16, 2021, 10:32:03 AM
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ โดย รพ.สต.โนนพุทรา (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 15, 2021, 05:15:40 PM
ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ โดย สุรจิตร์ ภู่ทอง (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 15, 2021, 03:15:19 PM
ชีวาน ส่ง HI มกราคม 2564 โดย รพ.สต.ชีวาน (ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย)
มกราคม 15, 2021, 01:31:43 PM
รพ.สต.ลุงตามันส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน โดย รพ.สต.ลุงตามัน (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 14, 2021, 01:54:08 PM
รายชื่อ อสม.อบมรมหมอประจำบ้านปี64 โดย รพ.สต.นิคมฯ1 (รพ.สต. ส่งข่าวสารถึง สสอ.)
มกราคม 14, 2021, 12:03:09 PM
แจ้งข่าวที่ 9 ขอเชิญบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยา (CDCU) โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 13, 2021, 03:21:39 PM
แจ้งข่าวที่ 7 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบ ร.ร.เบาหวานวิทยา โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 12, 2021, 11:04:36 AM
แจ้งข่าวที่ 6 ขอส่งแนวทางพัฒนาระบบการใช้ยาสมเหตุสมผลในชุมชน โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 12, 2021, 10:50:40 AM
แจ้งข่าวที่ 5 กำหนดการดำเนินงาน คบส.และอาหารปลอดภัย ปี 2564 โดย สสอ.พิมาย (ส่งงานหนังสือ/ ประกาศข่าว สสจ. สสอ. ให้ รพ.สต.)
มกราคม 07, 2021, 02:57:56 PM

ปฏิทินเร็วๆ นี้ ปฏิทินเร็วๆ นี้

Groundhog Day

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5900 กระทู้ ใน 5381 หัวข้อ โดย 36 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พจนีย์ แสงดาว
กระทู้ล่าสุด: "รพ.สต.หนองระเวียง ส่งราย..." ( วันนี้ เวลา 02:34:48 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

14 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 23. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (เมษายน 20, 2020, 10:22:01 AM)