• Welcome to สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย.
 

ข่าว:

ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

Main Menu
  • ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต.

กระทู้: 65
กระทู้: 64

โพสต์ล่าสุด: ก.พ 20, 2024, 02:52 หลังเที่ยง แจ้งข่าว33 เรื่องขอความอ... โดย สสอ.พิมาย

รพ.สต. ส่งเอกสารถึง สสอ.พิมาย

รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน

กระทู้: 42
กระทู้: 42

โพสต์ล่าสุด: ก.พ 21, 2024, 06:41 หลังเที่ยง ส่งตารางเวรเดือน มี.ค.67 โดย รพ.สต.ลุงตามัน

ข้อความ ผู้เขียน บอร์ด วัน
ส่งตารางเวรเดือน มี.ค.67 รพ.สต.ลุงตามัน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ก.พ 21, 2024, 06:41 หลังเที่ยง
ส่งตารางเวร มีนาคม 2567(รังกาใหญ่) รพ.สต.รังกาใหญ่ รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ก.พ 21, 2024, 01:34 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว33 เรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 20, 2024, 02:52 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่32 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 20, 2024, 02:51 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว31 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการ ANC Service Excellent Cent สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 20, 2024, 11:08 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 30 เรื่องแจ้งการโอนเงินประกันสังคมเดือนก.ค.-ก.ย.66 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 20, 2024, 11:07 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าว29ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และพกส.ชายช่วยจัดเก็บสถานที่ สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 18, 2024, 02:47 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 28 ขอให้จัดเตรียมการสถานที่และนัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดกรองวัณโรค สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 17, 2024, 03:17 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 27 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 16, 2024, 04:16 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 26 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยจัดสถานที่ สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 15, 2024, 03:37 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว25 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และพกส.ชายช่วยจัดสถาน สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 15, 2024, 10:37 ก่อนเที่ยง
คำสั่งเวร เดือน กุมภาพันธ์ 2567 สสอ.พิมาย รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ก.พ 13, 2024, 03:27 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว24 ขอให้รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Sub-district Health P สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 07, 2024, 09:31 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 23 ขอเชิญอบรม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 05, 2024, 04:06 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 22 การตรวจร้านอาหาร แผงลอย สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 05, 2024, 03:27 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 21 ขอแจ้งเลื่อนการประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 02, 2024, 12:20 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 20 ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 01, 2024, 03:39 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว19 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่รพ.สต.ให้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ตามนโยบาย สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ก.พ 01, 2024, 01:12 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 18 ขอเชิญประชุมมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 31, 2024, 05:31 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว17ขอเชิญเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดสถานที่และร่วมดำเนินโครงการคัดกรองม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 31, 2024, 04:50 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 16 แจ้งหลักเกณฑ์รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 30, 2024, 02:30 หลังเที่ยง
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ชีวาน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 25, 2024, 05:38 หลังเที่ยง
รพ.สต.มะกอก ส่งตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.มะกอก รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 25, 2024, 04:20 หลังเที่ยง
ส่งตารางเวรเดือน ก.พ.67 รพ.สต.ลุงตามัน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 25, 2024, 04:18 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 15 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 25, 2024, 02:48 หลังเที่ยง
แจ้งข่าที่ 14 เรื่องขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 25, 2024, 10:36 ก่อนเที่ยง
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรกุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.โนนพุทรา รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 24, 2024, 03:33 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 13 เรื่องขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. ม.ค 24, 2024, 01:50 หลังเที่ยง
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือนก.พ.67 รพ.สต.หนองจิก รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 24, 2024, 01:34 หลังเที่ยง
รพ.สต.บ้านเตย ส่งตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.บ้านเตย รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน ม.ค 23, 2024, 03:29 หลังเที่ยง

107 กระทู้ใน 106 หัวข้อ โดย 10 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: รพ.สต.โนนพุทรา
กระทู้ล่าสุด: "ส่งตารางเวรเดือน มี.ค.67" (ก.พ 21, 2024, 06:41 หลังเที่ยง)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้ออนไลน์

ออนไลน์: 1 ผู้มาเยือน, 0 ผู้ใช้  - ออนไลน์มากที่สุดวันนี้: 1 -  ออนไลน์มากที่สุดตลอดกาล: 141 (ธ.ค 14, 2023, 06:10 หลังเที่ยง)