• Welcome to สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย.
 

ข่าว:

ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

Main Menu
  • ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย

สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต.

กระทู้: 108
กระทู้: 106

โพสต์ล่าสุด: พ.ค 24, 2024, 07:35 หลังเที่ยง แจ้งข่าวที่ 77 ขอเชิญช่ว... โดย สสอ.พิมาย

รพ.สต. ส่งเอกสารถึง สสอ.พิมาย

กระทู้: 1
กระทู้: 1

โพสต์ล่าสุด: เม.ย 26, 2024, 06:22 หลังเที่ยง รพ.สต.ลุงตามัน ส่งสำรวจข... โดย รพ.สต.ลุงตามัน

รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน

กระทู้: 73
กระทู้: 73

โพสต์ล่าสุด: พ.ค 26, 2024, 11:17 ก่อนเที่ยง รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร... โดย รพ.สต.ชีวาน

ข้อความ ผู้เขียน บอร์ด วัน
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร มิ.ย.2567 รพ.สต.ชีวาน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 26, 2024, 11:17 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 77 ขอเชิญช่วยเตรียมสถานที่รับประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาดรอบที่2 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 24, 2024, 07:35 หลังเที่ยง
รพ.สต.โนนพุทรา ส่งตารางเวรเดือนมิถุนายน 2567 รพ.สต.โนนพุทรา รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 24, 2024, 03:00 หลังเที่ยง
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน มิถุนายน 2567 รพ.สต.หนองจิก รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 24, 2024, 10:48 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 76 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโคราชเมืองสะอาดรอบที่ 2 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 23, 2024, 06:57 หลังเที่ยง
นิคม 2 ส่ง ตารางเวร มิย 67 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง2 รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 23, 2024, 02:16 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว 75 ขอเชิญผู้ช่วยทันตแพทย์ประชุมวิชาการ สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 23, 2024, 11:28 ก่อนเที่ยง
ส่งตารางเวร มิถุนายน 2567 รพ.สต.รังกาใหญ่ รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 21, 2024, 09:51 ก่อนเที่ยง
ส่งตารางเวรเดือน มิ.ย.67 รพ.สต.ลุงตามัน รพ.สต.ลุงตามัน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 21, 2024, 09:05 ก่อนเที่ยง
รพ.สต.บ้านเตย ส่งคำสั่งอยู่เวรเดือนมิถุนายน 2567 รพ.สต.บ้านเตย รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 20, 2024, 12:36 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 74 ขอความร่วมมือจัดเตรียมการสถานที่และนัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดกรองTB สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 14, 2024, 05:57 หลังเที่ยง
รพ.สต.มะกอก ส่งตารางเวรเดือนมิถุนายน 2567 รพ.สต.มะกอก รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน พ.ค 13, 2024, 02:30 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 73 ขอให้เตรียมความพร้อมรับการประเมินโคราชเมืองสะอาด (รพ.สต.โนนพุทรา) สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 11, 2024, 03:42 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 72 ขอเชิญร่วมฟังสรุปผลการประเมินโคราชเมืองสะอาดและประสานเครือข่าย สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 11, 2024, 03:26 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 71 ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 09, 2024, 12:12 หลังเที่ยง
แจ้งข่า 70 เรื่อง ขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 08, 2024, 01:03 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว 69 ขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 06, 2024, 11:59 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าว68 เรื่องขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 06, 2024, 11:06 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าว67 ขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 01, 2024, 04:56 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 66 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสาร สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. พ.ค 01, 2024, 11:14 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 65 ขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. เม.ย 29, 2024, 11:56 ก่อนเที่ยง
แจ้งข่าว64 ขอเชิญประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. เม.ย 29, 2024, 11:51 ก่อนเที่ยง
คำสั่งเวร เดือน เมษายน 2567 สสอ.พิมาย รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน เม.ย 29, 2024, 11:19 ก่อนเที่ยง
รพ.สต.ลุงตามัน ส่งสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ รพ.สต.ลุงตามัน รพ.สต. ส่งเอกสารถึง สสอ.พิมาย เม.ย 26, 2024, 06:22 หลังเที่ยง
แจ้งข่าว63 ขอเชิญผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการตรวจประเ สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. เม.ย 25, 2024, 03:54 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 61 ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. เม.ย 24, 2024, 04:11 หลังเที่ยง
แจ้งข่าวที่ 60เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รร.เบาหวาน ,รร.อนุบาลเบาหวาน ประชุม สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย ส่งเอกสารถึง รพ.สต. เม.ย 24, 2024, 04:11 หลังเที่ยง
รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร พ.ค.2567 รพ.สต.ชีวาน รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน เม.ย 24, 2024, 03:10 หลังเที่ยง
รพ.สต.นิคม 2 ส่งตารางเวร พค 67 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง2 รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน เม.ย 24, 2024, 02:08 หลังเที่ยง
รพ.สต.หนองจิกส่งตารางเวรเดือน พฤษภาคม 2567 รพ.สต.หนองจิก รพ.สต.ส่งตารางเวรประจำเดือน เม.ย 23, 2024, 10:56 ก่อนเที่ยง

182 กระทู้ใน 180 หัวข้อ โดย 10 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: รพ.สต.โนนพุทรา
กระทู้ล่าสุด: " รพ.สต.ชีวาน ส่งตารางเวร..." (พ.ค 26, 2024, 11:17 ก่อนเที่ยง)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้ออนไลน์

ออนไลน์: 2 ผู้มาเยือน, 0 ผู้ใช้  - ออนไลน์มากที่สุดวันนี้: 2 -  ออนไลน์มากที่สุดตลอดกาล: 141 (ธ.ค 14, 2023, 06:10 หลังเที่ยง)