ประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต อ.พิมาย 18 ต.ค. 2566

วันที่ 18 ต.ค. 2566 บุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สรุปข้อมูลการรับบริจาคโลหิต ดังนี้

20231018