ประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต อ.พิมาย 19 ต.ค. 2566

วันที่ 19 ต.ค. 2566 บุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา