ประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ต.ค. 2566 นางสาววีราภรณ์ ภัทรวรานนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้มีพระราชสมัญญานาม “สมเด็จพระปิยมหาราช” อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย