กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เยี่ยมติดตามระบบ DOT คุณภาพ

วันที่ 26 ต.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ทีมพชอ.อำเภอพิมาย ทีมสหวิชาชีพจากสาธารณสุขอำเภอพิมาย,โรงพยาบาลพิมาย ร่วมกับรพ.สต.หนองจิก,ผู้ใหญ่บ้านม.13 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ประธานอสม.ตำบลโบสถ์,อสม.ม.13,หมู่ 10 ต.โบสถ์ ร่วมเยี่ยมติดตามระบบ Dot คุณภาพ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของผู้ป่วยโรควัณโรคและญาติ ณ หมู่ที่ 13 บ้านหนองฟาน,หมู่ที่่ 10 บ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา