กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ร่วมกิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 พ.ย. 2566 .เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ สสอ.พิมาย และสมาชิก อส.อ.พิมายที่ 14 ร่วมกิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร รร.พิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายในกลุ่มเด็กนักเรียน จำนวน 94 คน (ไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด)