ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ผอ.รพ.พิมาย คนใหม่

วันที่ 7 พ.ย. 2566 .นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมายคนใหม่ นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี ณ โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา