กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน (Diabetes Remission)

วันที่ 7 พ.ย. 2566 .กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบสำหรับสถานบริการสาธารณสุข โดย รร.เบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าวด้วย