กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

หน่วยปฐมพยาบาลงานแข่งเรืออำเภอพิมาย

วันที่ 11 พ.ย. 2566 .เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และโรงพยาบาลพิมาย อยู่หน่วยจุดปฐมพยาบาลในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ณ สนามลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา