กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

หน่วยปฐมพยาบาลงานแข่งเรืออำเภอพิมาย#2

วันที่ 12 พ.ย. 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงตามัน และโรงพยาบาลพิมาย อยู่หน่วยจุดปฐมพยาบาลในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ณ สนามลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา