โรงเรียนเบาหวานวิทยา

วันที่ 14 พ.ย. วันเบาหวานโลก

…>>>>เนื่องจากวันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก รายการข่าวค่ำมิติใหม่ โดย Thai PBS ออกอากาศในวันที่ 14 พ.ย. 2566 ช่วงเวลา 18.50-20.30 น.
ได้นำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย โดยการสัมภาษณ์ อ.นพ.ชัชวาล ลีลาเจริญพร และ นำเสนอกิจรรมการสอนนักเรียนเบาหวานเรื่องการนับคาร์บในอาหาร ติดตามรายละเอียดย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/ojb8a-IxwC/?mibextid=I6gGtw