กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ

วันที่ 16 พ.ย. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมายและโรงพยาบาลพิมาย ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอพิมาย คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย