โรงเรียนเบาหวานวิทยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพจาก สสอ.หล่มสัก

วันที่ 22 พ.ย. 2566 คณะครู/เจ้าหน้าที่ รร.เบาหวานและรร.อนุบาลเบาหวานบ้านตะบอง เขต รพ.สต.หนองจิก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ของทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพจาก สสอ.หล่มสัก และ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์