กลุ่มงานบริหารกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.25 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย