ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสมศักดิ์ ท้องพิมาย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนจาก สถานีตำรวจภูธรพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting มาจากห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 และ เวลา 15.00 น. นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาวถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา