ประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 29 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ สมบัติสวัสดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้หัวข้อ ” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หน่วยกู้ภัยฮุก31 เข้าร่วมเปิดศูนย์ฯ เพื่อช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฝ้าระวังและสกัด “ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 4 มกราคม 2567 ณ จุดตรวจบริการประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่และตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา