กลุ่มงานบริหารกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 4 ม.ค. 2567 .. เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นประธาน การประชุมประจำเดือน สสอ.พิมาย ครั้งที่ 4/2567 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขทั้งข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา