ประชาสัมพันธ์

ประชุม คบสอ.พิมาย

วันที่ 8 ม.ค. 2567 ..เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุม คบสอ.พิมาย โดยมี นายรักเกียรติ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย เป็นประธานการประชุม