โรงเรียนเบาหวานวิทยา

รพ.สต.หนองจิก เปิดโรงเรียนเบาหวานและอนุบาลเบาหวาน

วันที่ 9 มกราคม 2567 รพ.สต.หนองจิก เปิดโรงเรียนเบาหวานและอนุบาลเบาหวาน รุ่นที่ 2 วิทยาเขตบ้านหนองจิก