ประกาศและคำสั่ง

ประกาศ สสอ.พิมาย :: นโยบายการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Body : WE Challenge)

นโยบายการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้านบุคลากรสุขภาพดี Happy Body : WE Challenge

Happy-Body-Phimai