ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับโซน (โซน 3) ประจำปี 2567

วันที่ 28 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย กล่าวเปิดกิจกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับโซน (โซน3) ประจำปี 2567 โดยมี ท่านสาธารณสุขอำเภอ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ตัวเเทนอสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ จาก 6 อำเภอ ได้แก่ พิมาย โนนสูง ชุมพวง โนนแดง ลำทะเมนชัย และเมืองยาง ร่วมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกตัวแทน อสม. ดีเด่น ระดับโซน เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในระดับจังหวัดต่อไป โดยมีการคัดเลือกทั้งหมด 13 สาขา สาขาที่ 1-4 ณ ห้องประชุมบาราย สสอ.พิมาย สาขาที่ 5-9 ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สสอ.พิมาย สาขาที่ 10-13 ณ ห้องประชุมอบต.ในเมือง