Author: ฐิติพร ทุมมากรณ์

ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้กิจกรรม พิมายเมืองดนตรี วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ ถนน จอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Read More
กิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖

Read More