กิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายนางสาววีราภรณ์ ภัทรวรานนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย