ประชาสัมพันธ์

ซ้อมแผนอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดการประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2567 โดยมี ทีมศปถ.อำเภอพิมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมการรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์จริง เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิมาย ณ ห้องประชุมวิมายะ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา