Author: ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีพบผู้เสียชีวิตจากโรคสครัปไทฟัส(ไข้รากสาดใหญ่)

วันที่ 11 ม.ค.​ 2567

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2566

Read More