โรงเรียนเบาหวานวิทยา

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ รุ่นที่ 1

วันที่ 14-15 ธ.ค. 2566 ทีมงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย ร่วมเป็นวิทยากร แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ รุ่นที่ 1ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดย Diet Doctet Center และมูลนิธิปันเพื่อสังคม ขอบพระคุณที่ให้เกียรติ ทีมงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย ในครั้งนี้