กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Test)

วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมออกตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Test) โรงอาหาร บริษัทเกลือพิมาย จำกัด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา