กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. เภสัชกร,แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพิมาย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมออกตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(ร้านนวดเพื่อสุขภาพ) เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต