ประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ War room ไข้เลือดออก บ้านไผ่ หมู่ 5

วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00 น. นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ War room ไข้เลือดออก บ้านไผ่ หมู่ 5 ต.กระเบื้องใหญ่ โดยมี นางสุกันยา ฟุ้งพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย นายสมศักดิ์ เจริญศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านเตย นายรุ่งโรจน์ สาทกลาง ผู้ใหญ่บ้านไผ่ หมู่ 5 , เจ้าอาวาสวัดบ้านกระเบื้องใหญ่,วัดใหม่ทรงธรรม,วัดใหม่พัฒนาท่ามะเขือ กำนันตำบลกระเบื้องใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะเขือ หมู่ 7 และบ้านวัด หมู่ 8 , โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อสม.บ้านไผ่ และ ประชาชนบ้านไผ่ทุกหลังคาเรือน ร่วมกิจกรรมเพื่อปฏิบัติการต่อสู้ไข้เลือดออก