ประชาสัมพันธ์

พิมายเกมส์ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ธ.ค. 2566 อำเภอพิมายได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอพิมายทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “พิมายเกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพิมาย อยู่ในกลุ่มหน่วยงาน สาธารณสุข (สีชมพู)