กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย และ น.ส.ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา