กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 ม.ค.​ 2567 .เวลา 11.00 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย​ เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่​ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. 2567 – 8 ก.พ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ  ศาลาประชาคมบ้านศาลา หมู่ที่ 3 ต.ดงใหญ่​ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา​