กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีพบผู้เสียชีวิตจากโรคสครัปไทฟัส(ไข้รากสาดใหญ่)

วันที่ 11 ม.ค.​ 2567 .เวลา 14.30 น. ทีม CDCU อำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย
นายสิทธิชัย พรมจันทร์ ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อจากโรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีพบผู้เสียชีวิตจากโรคสครัปไทฟัส (ไข้รากสาดใหญ่) 1 ราย และให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพิมาย ณ ศาลาประชาคมบ้านกระชอน ม.2 ต.กระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ กำนันตำบลกระชอน,รพ.สต.ดงน้อย,อบต.กระชอน,ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.กระชอน ผู้ใหญ่หมู่อื่นๆ ต.กระชอน,อสม.,และประชาชน ม.2 ต.กระชอน รวมผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน​