กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 11 ม.ค.​ 2567 .เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย​ เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านหัวทำนบ หมู่ 18 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 2567 – 11 ก.พ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ กำนันตำบลโบสถ์,รพ.พิมาย,รพ.สต.หนองจิก
,อบต.โบสถ์,ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ต.โบสถ์ ผู้ใหญ่หมู่อื่นๆ,ผอ.รร.บ้านหนองขาม ต.โบสถ์,เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบวนาราม,อสม., ประชาชน ม.18 ต.โบสถ์ ณ  ศาลาประชาคมหัวทำนบ หมู่ 18 ต.โบสถ์​ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา​