ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.

วันที่ 6 ก.พ. 2567 .เวลา 09.00 น. นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย​ พร้อมด้วย​ นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุข​อำเภอพิมาย พญ.สมหญิง ศิริจานุสรณ์ รองผู้อำนวยการรพ.พิมาย ฝ่ายภารกิจปฐมภูมิ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิมาย ผู้แทนผู้กำกับสภ.พิมาย ผู้นำท้องที่​ ท้องถิ่น ตำบลกระเบื้องใหญ่​ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. ประเด็นโรคติดต่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา อำเภอบางระกำ​ จังหวัดพิษณุโลก “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้องและพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ต.กระเบื้อง​ใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา​