กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 21 ก.พ. 2567 นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พชอ.อำเภอพิมาย โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย รพ.สต.รังกาใหญ่ และรพ.สต.นิคมฯ2 ตำบลรังกาใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่มารับการเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมด 434 คน สงสัยวัณโรค 35 คน รอเก็บเสมหะส่งตรวจ กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี ทั้งหมด 376 คน ผลตรวจดังนี้ สงสัยพบเชื้อไวรัส HBV 14 คน สงสัยพบเชื้อไวรัส HCV 0 คน ผลปกติ 362 คน การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณ รร.พิมายสามัคคี 1 ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรม เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ สนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา