กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ 20 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน EPI และ IT ทุกหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย