กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 2

วันที่ 27 มี.ค. 2567 นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการรพ.พิมาย มอบหมายให้ นายแพทย์นพชัย ประสงค์สุธน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ,รองผู้อำนวยการรพ.พิมาย ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิมายะ รพ.พิมาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.แกนนำ ต.หนองระเวียง ต.ธารละหลอด ต.ท่าหลวง ต.ดงใหญ่ รวม 130 คน