กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 3

วันที่ 28 มี.ค. 2567 นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการรพ.พิมาย มอบหมายให้ นายแพทย์นพชัย ประสงค์สุธน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ,รองผู้อำนวยการรพ.พิมาย ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิมายะ รพ.พิมาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.แกนนำ ต.นิคมสร้างตนเอง ต.กระชอน ต.กระเบื้องใหญ่ ต.ชีวาน รวม 130 คน