กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน (Diabetes Remission)

วันที่ 7 พ.ย. 2566 .

อ่านต่อ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย

วันที่ 20 ต.ค. 2566

อ่านต่อ