กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ทีมศปถ.อำเภอพิมาย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 27 พ.ย. 2566

Read More